Vystudujte grandologii za pět minut!

Vztah - Partnerství

Jsme manželé už 19 let, s manželkou si rozumíme, máme pocit, že už se na nic nepotřebujeme ptát. Někde jsme ale četli, že se věnujete grandologii. Víme, co je biologie, geologie, teologie, zoologie,... ale grandologie? Můžete nám to nějak vysvětlit?
Aleš a Katka P., Kladno

mgr-oto-kronradNa by sice manželé našli přesné definice, ale pro zjednodušení jim základy grandologie vysvětlíme. Anebo je necháme tuto problematiku rovnou „vystudovat na vysoké škole za pět minut“.

Mikroskriptum grandologie
Definice: GRANDOLOGIE (grandology) je věda o seznamování a mezilidských vztazích. Zahrnuje v sobě výsledky mnoha vědních oboru (psychologie, lékařství, sociologie, sociobiologie, etologie, kulturologie, matrimoniologie – nauka o manželství atd.), jejichž výsledky prezentuje ve vzájemných souvislostech a přebírá z nich jen jednoznačně dokazatelné výsledky a pravdy. Ostatními se nezabývá.

Definice: KRONRÁDOVO SPEKTRUM (Kronrad´s spectrum) je posloupnost šesti nejviditelnějších barev optického spektra, které v letech 1993–2013 přiradil Mgr. Oto Kronrád šesti obdobím vývoje dlouhodobého partnerského vztahu takto: 1. seznamování – odhodlání (Červená), 2. seznamování – výběr partnera (Oranžová), 3. seznamování – namlouvání (Žlutá), 4. vztah – milenectví
(Zelená), 5. vztah – partnerství (Modrá), 6. vztah – rozpad (Fialová).

Poznámka: Pomůcka pro zapamatování barev Kronrádova spektra: posloupnost Červená – Oranžová – Žlutá – Zelená – Modrá – Fialová si zapamatujeme například pomocí říkanky: „Češi Obvykle Žijí Z Mála Financí“.

Dočetli jste naše mikroskriptum až do konce? Gratulujeme, máte vystudováno. A jistě už chápete, proč je barva hlavičky tohoto článku modrá.

(c) Oto Kronrád. GRAND® (11.9.2014), Deníky VLP (18.9.2014)