Skriptum grandologie X.

Vztah - partnerství

mgr-oto-kronradDefinice: Vztah - partnerství (relationship - partnership) je páté (modré) období Kronrádova spektra, tedy období pravidelného setkávání s partnerem, partnerského soužití nebo manželství.

Délku partnerství si můžeme až na dobu několika let prodloužit tím, že spolu s partnerem nebudeme pořád a tím si budeme zůstávat vzácnější. Podobnou vzácnost způsobí například i to, že si s partnerem pořídíme děti. Při jejich správné výchově nás totiž děti časově vždy vytíží. Vzácnost mezi partnery je zde tak navozena zcela přirozeně. A právě tato vzácnost každému, dlouhodobě trvajícímu vztahu, velmi prospívá.

Věta: ("1. věta Plzákova"): Zatloukat, zatloukat, zatloukat!

Věta: ("1. věta Šmolkova"): Mazat, mazat, mazat!

Důkaz: Pod pojmem “mazat, mazat, mazat” máme na mysli především textové zprávy (SMS) v mobilu a elektronickou komunikaci po sociálních sítích. Už proto, že cca 80 % všech odhalených nevěr mají na svědomí právě tato dvě média. Dokonce i nevěr povýtce pouze virtuálních. Pro méně ukázněné partnery představují značné lákadlo, pro muže či ženy podezíravější (žárlivější) je lákavost často tak silná, že pokušení nedokáží odolat.

Věta: ("1. věta Klimešova"): Nezjišťovat, nezjišťovat, nezjišťovat!

Definice: Vážný vztah (serious relationship) je spojení v čase 4. a 5. období Kronrádova spektra, tedy doba od počátku období milenectví do ukončení období partnerství.

(c) Oto Kronrád, Miroslav Plzák, Petr Šmolka, Jeroným Klimeš, GRAND® 1993-2016, Deníky VLP (14.5.2016)