Skriptum grandologie II.

Základní pojmy

mgr-oto-kronradDefinice: Kronrádovo spektrum (Kronrad's spectrum) je posloupnost šesti nejviditelnějších barev optického spektra, které v letech 1993-2013 přiřadil Mgr. Oto Kronrád šesti obdobím vývoje partnerského vztahu takto: 1. seznamování - odhodlávání (červená), 2. seznamování - výběr partnera (oranžová), 3. seznamování - namlouvání (žlutá), 4. vztah - milenectví (zelená), 5. vztah - partnerství (modrá), 6. vztah - rozpad (fialová).

Hlavní přínos definic Kronrádova spektra, jeho etap a období spočívá v přesném časovém vymezení etap a období vývoje vážného, dlouhodobého partnerského vztahu.

Poslední, šesté (fialové) období Kronrádova spektra již vlastně není období v pravém slova smyslu, které lze zahrnout do "vážného vztahu". Přestože se například manželé nebo partneři spolu pravidelně setkávají, tak pokud má každý ještě milence, je ve více obdobích najednou. Například s manželkou je například v modrém a s milenkou v zeleném období. A to není možné, protože z pohledu grandologie již neprožívá vážný vztah. Máte-li totiž více vztahů současně, pak ani o jednom z nich nelze říci, že je vážný.

Poznámka: Základy grandologie vytvořil v letech 1993-2013 Mgr. Oto Kronrád. Tehdy jako první přesně definoval její základní pojmy: Kronrádovo spektrum, dvě etapy vývoje dlouhodobého partnerského vztahu (seznamování a vztah), tři období vývoje seznamování (odhodlávání, výběr partnera a namlouvání) a tři období vývoje vztahu (milenectví, partnerství a rozpad).

(c) Oto Kronrád, GRAND® 1995-2015, Deníky VLP (12.3.2016)