Ochranná známka GRAND®

Úřad průmyslového vlastnictví zapsal podle §28 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., v platném znění do rejstříku Ochrannou známku GRAND®, číslo 325634 s následujícími údaji:

Druh známky: slovní, platná pro třídy výrobků a služeb:
(9) knihy a časopisy v elektronické podobě;
(35) reklama, inzerce, obchod a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výrobky ve třídě 9, průzkum veřejného mínění
(41) vydávání knih a časopisů, vydávání knih a časopisů on-line (i na internetu), poradenská činnost v oblasti nakladatelství a vydavatelství, výuka, zprostředkovatelská činnost v oblasti vydávání knih a časopisů, a to i v elektronické podobě;
(45) zprostředkovatelská činnost v oblasti seznamování.
Platnost známky do: 20.6.2022