Obchodní podmínky

§1. Obor činnosti
Seznamovací agentura GRAND® (Mgr. Oto Kronrád – GRAND®), IČ 49728261, DIČ CZ49728261, dále jen „agentura“), se specializuje jen na seriózní, vážné seznámení heterosexuálů za účelem vytvoření přátelství, vážného vztahu s jedním partnerem nebo partnerkou (dále jen partnerem) a případného následného partnerského nebo manželského soužití.

§2. Kdo se může stát klientem GRANDu
Stát se klientem nebo klientkou (dále jen „klientem“) agentury má právo každý svéprávný český občan od 18 let věku, který není ženatý (nebo žena, která není vdaná), není uzavřen(a) na psychiatrickém oddělení nebo není ve výkonu trestu.

§3. Potvrzení údajů klienta
To, že klient není ženatý (klientka vdaná), klient potvrzuje svým podpisem na dotazníku agentury při registraci klasickou poštou, svým prohlášením při telefonické registraci nebo předložením občanského průkazu při registraci s garancí v kanceláři agentury nebo při doručení výpisu kurýrovi agentury. Jen u klientů, kteří mají Registrace s garancí, v den této registrace agentura ručí za tyto údaje: jméno, příjmení, titul, stav, datum narození. Za adresu neodpovídá a pokud klient nemá svůj stav uvedený v občanském průkazu, neodpovídá ani za stav.

§4. Délka registrace
Registrace i Registrace s garancí má délku trvání 10 let. Po této době údaje budou všechny údaje klienta z databáze agentury vymazány, popř. zanonymizovány, jak to vyžaduje zákon (např. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů). V případě zájmu klienta o registraci po více jak 10 letech je zapotřebí registraci provést znovu. V průběhu doby registrace ji může klient kdykoliv přerušit nebo znovu bezplatně obnovit, a to při osobní návštěvě nebo klasickou poštou nebo formou. Registraci nelze přerušit telefonicky, ale zato ji lze snadno ukončit zasláním SMS z čísla, které má v naší agentuře uvedeno jako svůj mobil.

§5. Typy registrace
Registraci s garancí lze provést jen v kanceláři agentury nebo kurýrem, „běžnou“ registraci buď klasickou poštou, telefonicky nebo přes internet. U registrace s garancí můžete služby čerpat okamžitě po zaregistrování, u registrace až po 30 dnech po registraci. Garantovanou registraci musí tedy mít uhrazenu každý návštěvník kanceláře GRAND®.

§6. Součásti seznamovacího dotazník
Povinnými součásti seznamovacího dotazníku jsou u registrace informace o klientovi: jméno, příjmení, ulice a číslo domu, PSČ, místo bydliště, pošta, datum narození, znamení horoskopu (východní a západní – doplňuje podle data narození automaticky software agentury), výška, počet dětí celkem, počet dětí z toho v péči, povolání, telefon domů, telefon práce, telefon mobilní, e-mail, stav, zdravotní stav, vlasy, postava, kouření, jazyky, vzdělání, bydlení, víra, auto, řidičský průkaz, zájmy klienta, klientovo barevná portrétní fotografie (nejlépe průkazová, kde jsou k rozeznání podrobné rysy vašeho obličeje) a požadavky na klientovo partnera (partnerovo věk od, do, výška od, do, maximální počet dětí, z toho v péči, stav, zdravotní stav, vlasy, postava, kouření, vzdělání, bydlení, víra, auto, řidičský průkaz, místo bydliště. Součástí každé registrace je „Souhlas s registrací“, součástí registrace s garancí je povinný i krátký videozáznam (cca 30 sekund), kde se klient do kamery stručně představí, sdělí do kamery, co rád dělá ve volném čase a na závěr sdělí své požadavky na partnera, které považuje za zásadní.

§7. Potvrzení souhlasu s registrací
Každý klient agentury potvrzuje „Souhlas s registrací“ uvedený v §8 už tím, že dodá údaje o své osobně, zašle agentuře svoji fotografii (popř. se nechá vyfotografovat nebo natočit na video) tedy vyplní seznamovací dotazník, dodá svoji fotografii, případně se nechá v kanceláři agentury nebo kurýrem natočit na video.

§8. Součásti seznamovacího dotazníku
V zájmu poskytování kvalitních služeb Seznamovací agenturou GRAND® (IČ 49728261) potvrzuji, že „údaje mnou poskytnuté“ jsou pravdivé a podle zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby je agentura používala pro účely seznamování a „souvisejících služeb. Termínem „údaje mnou poskytnuté“ se zde rozumí údaje o mé osobě, mé požadavky na partnera, moje fotografie a můj videozáznam. Termínem „související služby“ se pak rozumí předání údajů dalším seznamovacím agenturám, reklamní účely, uveřejnění na internetových stránkách a v televizních pořadech, a to jak pro účely seznamování, tak i reklamy. I po zrušení registrace si agentura vyhrazuje právo používat údaje klienta pro „související služby“.

§9. Znění „Souhlasu s registrací“
Každý klient může kdykoliv svůj „Souhlas s registrací“ ukončit. Ukončení registrace je možno provést buď písemně na adresu sídla agentury, formou SMS na telefonní číslo agentury a nebo při osobní návštěvě. Upozorňujeme, že není v moci agentury rušit takto i „související služby“ (agentura například nemůžeme zabránit odvysílání již natočeného televizního pořadu, apod.).

§10. Rozsah předávaných údajů
Údaje ze seznamovacího dotazníku budou při seznamovacích službách poskytovaných v kanceláři seznamovací agentury nebo při službách korespondenční seznamky zveřejněny v plném znění, v případě SMS-seznamky, MMS-seznamky a internetové seznamky budou ostatním k dispozici ostatním zájemcům v neúplném znění, tedy bez adresy, data narození a dalších podrobností.

§11. Služba „Celkové utajení“
Pokud si klient nepřeje být v nabídce (s výjimkou VIP-klientů) a chce si partnera/partnerku pouze vybírat, je povinen uhradit poplatek za službu „Celkové utajení“ podle ceníku seznamovací agentury GRAND®. Služba Celkové utajení má platnost 10 let, zajistí klientovi, že o jeho účasti v agentuře se dozví pouze klienti s luxusními službou V.I.P. Pokud si klient nepřeje být v nabídce ani klientům VIP, nesmí se registrovat, popř. musí svoji registraci neprodleně ukončit.

§12. Ceník služeb
Všechny seznamovací služby naší agentury se u nás provádí podle oficiálního Ceníku kanceláře agentury GRAND® uveřejněného na http:// v záložce „Ceník“ a ostatních našich doménách, které jsou na přesměrovány. Protože jsou údaje na internetu aktualizovány průběžně, platí vždy cena za službu uvedená na internetu v den platby. Dodací lhůta každého typu služeb (poštovní, přes SMS, kurýrní, služby kanceláře GRAND) odlišná a je uvedena v našem ceníku. Pokud klient v této lhůtě svůj výpis neobdrží, může nám dát vědět a obdrží výpis stejných partnerek jako ty, které nedobržel. Agentura si vyhrazuje právo

§13. Zálohy a platby
Pokud si klient v kanceláři nebo poštou uhradí zálohu na službu nebo danou službu a službu ještě nezačal čerpat (například ještě neobdržel ani SMS-zprávu s partnery nebo službě odpovídající výpis partnerů) a přeje si službu dodatečně zrušit, záloha ani platba není vratná. U ještě nečerpané služby však lze zálohu nebo platbu převést na jinou osobu, kterou si platící klient zvolí. Pozn.: Zde je na místě zdůraznit, že se jedná pouze o zálohu na službu, nikoliv uhrazenou službu, kterou klient začal čerpat. Potom by si totiž každý mohl převzít výpis a po svém seznámení převést službu na někoho ze svých nezadaných přátel a za jednu platbu by se seznamovali dva klienti.

§14. Možnost rozšíření služby na dražší doplatkem
Za již uhrazenou zálohu na určitou službu nebo její platbu je možno (s příslušným doplatkem) poskytnout i dražší službu do 30 dnů. Musí být však dražší nebo stejně drahá, jako cena uhrazené zálohy. Podmínkou zůstává, aby klient nezačal čerpat výhod luxusnější služby (např. poradenství při výběru partnerů, přednostní právo na partnera, apod.).

§15. Stav „pohřbení“
Pokud se klient jakýmkoliv neslušným způsobem chová k ostatním klientům nebo pracovníkům seznamovací agentury, může být po předchozím upozornění, bez nároku na vrácení zaplaceného poplatku (například předem uhrazené celoroční služby), z databáze vyřazen. Míra nevhodnosti chování bude posouzena pracovníky agentury. Týká se to i luxusní služby VIP, a to proto, že již při první návštěvě využil jejich nejvýznamnější části – přednostní právo na partnera a poradenství při výběru partnerů. Vyřazani z databáze budou také klienti, kteří si objednají kurýrní službu, domluví si s pracovníkem agentury nebo jejím kurýrem datum a čas převzetí výpisu a poté výpis nepřevezmou, na uvedené adrese se nezdržují a telefon neberou.

§16. Termíny dodání služeb
Služby provádíme v termínech uvedených v našem ceníku služeb. Rychlost dodání služby se velmi odlišuje u jednotlivých typů služeb a tedy i v jejich cenách. Vzhledem k tomu že u některých služeb je to i 30 dnů, doporučujeme Vám přednostně využívat služby kurýrní nebo kanceláře GRAND.

§17. Termín a forma vyřizování reklamací
Všechny druhy reklamací je zapotřebí vyřizovat pouze písemnou formou, tedy klasickou poštou. Na zjištění stavu a zaslání odpovědi si agentura vyhrazuje 30 dnů.

§18. Způsob provádění změn v profilech klientů
Všechny změny ve svých údajích mohou naši klienti provést pouze písemně, přes SMS nebo při osobní návštěvě agentury GRAND®. Na telefonické žádosti nebude kvůli nemožnosti ověřit totožnost volajícího a žádost zdokumentovat, brán zřetel.

§19. Klient agentury, který se zaregistruje přes internet, po telefonu, poštou nebo v kanceláři agentury GRAND, vyjadřuje souhlas s následujícím prohlášením:

Svoji registrací potvrzuji, že údaje mnou uvedené v seznamovacím dotazníku jsou pravdivé a podle zák. 101/2000Sb. souhlasím s tím, aby Seznamovací agentura GRAND® (Mgr. Oto Kronrád – GRAND®, IČ 49728261), zpracovávala mé údaje mnou poskytnuté v seznamovacím dotazníku pro účely seznamování a s tím souvisejících služeb (např. rozesílání aktuálních informací, přehledů služeb a akčních nabídek poštou nebo přes SMS, ve shodě se zákonem č. 480/2004Sb. a zákonem č. 127/2005Sb.), a to až do doby písemného zrušení registrace. Maximální doba registrace je 10 let. Také souhlasím, že mohou být mé údaje obsažené v dotazníku Seznamovací agentury GRAND® předány partnerské seznamce VYHLÍDKA, která mě zařadí do své dotabáze a dalším našim obchodním partnerům (např. společnosti T-MOBILE, DENÍKY – VLP),… se kterými jsme měli vždy dobré zkušenosti a v průběhu let jsme si ověřili, že fungují na našem trhu již řadu let jako seriózní, renomované společnosti.

§20. V žádné ze služeb agentura nemůže garantovat úspěšné seznámení klienta, ale jen naplnění seznamovacích služeb tak, jak je uvedeno na naší oficiální webové stránce . Naše agentura pochopitelně nemůže nést žádnou zodpovědnost za konání svých klientů nebo za přímé a nepřímé následky agenturou prováděných seznamovacích služeb. Je zřejmé, že přes veškerou snahu, nemůže agentura garantovat ani 100% pravdivost údajů, které jen přebírá od svých klientů a předává dále svým klientům.

§21. Všechny vaše údaje obsažené v seznamovacím dotazníku jsou agenturou poskytovány jen klientům, kteří jsou u ní také řádně zaregistrováni. Všichni také potvrdili jejich pravdivost formou písemnou (Korespondenční registrace) nebo při osobní návštěvě (Kancelář a Turbotržiště). Osobní údaje adresu a telefon) může agentura využívat k tomu, aby Vám mohla poskytovat průběžně důležité informace o našich produktech nebo službách, které agentura již nabízí nebo nově připravuje pro své klienty, včetně důležitých aktualizací, upozornění i akčních nabídek.

§22. Tato aktualizace Všeobecných podmínek byla provedena 29.7.2015 a je platná opět až do uveřejnění nové aktualizace. Klientům, kteří s touto aktualizací nesouhlasí, doporučujeme zařídit si službu utajení, popř. ukončit svoji registrace u nás.

§23. Agentura GRAND® přistupuje už z titulu svého názvu ke klientům vstřícně. Snažíme se všem vyhovět, jak jen to je možné. Proto Vás prosíme, abyste nás v případě individuálních přání, týkajících se našich služeb, vždy kontaktovali telefonicky v úředních hodinách a téměř vždy nalezneme řešení, vhodné pro obě strany.

§24. Poskytovatel služeb uvedených v těchto obchodních podmínkách informuje každého klienta, který má zájem uzavřít s Agenturou GRAND® smlouvu distančním způsobem a vzniku závazků ze smluv uzavíraných mimo běžné obchodní prostory, o tom, že právní režim takovýchto smluv a závazků vyplývá z ustanovení §1820 až 1840 zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ). Jde zejména o následující ujednání.

§25. Autorská práva obrazů z Galerie Honzy Vyčítala a webu
Obrazy mistra Jana Vyčítala (pseudonymem Honzy Vyčítala), uveřejněné na jsou digitální reprodukce sbírky Galerie Honzy Vyčítala. Tu vytvářejí již od roku 2007 společně mistr Jan Vyčítal (obrazy, náměty části textů) a Mgr. Oto Kronráda (náměty části textů, kurátor, autor fontu Vyčítal, poskytovatel vystavovacích prostor pro Galerii Honzy Vyčítala). Jsou určeny jen pro a jejich reprodukce smějí být vystaveny pouze v Galerii Honzy Vyčítala. Toto dílo je registrováno a chráněno autorskými právy. Šíření ve všech podobách, úpravy, modifikace, záměna textů, použití fontu Vyčítal je pro komerční i pro nekomerční účely přísně zakázáno!

§26. Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také
a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,
c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,
d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,
e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),
f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,
g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
i) jde-li o smlouvu podle §1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne a
j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zde se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Údaje podle písmene f), g) a h) může podnikatel spotřebiteli sdělit také prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

Pokud podnikatel poskytl spotřebiteli vyplněné vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, má se za to, že sdělil spotřebiteli údaje uvedené v písm. f), g) a h).

Smlouva musí obsahovat i údaje sdělené spotřebiteli před jejím uzavřením. Tyto údaje lze změnit, pokud si to strany výslovně ujednají. Uzavřená smlouva musí být v souladu s údaji, které byly spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy. Tyto údaje lze změnit, pokud si to strany výslovně ujednají, jinak platí jako obsah smlouvy údaj pro spotřebitele příznivější.

Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, začne podnikatel s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě.

Sjedná-li se smlouva prostřednictvím telefonu, sdělí podnikatel spotřebiteli na začátku hovoru základní údaje o sobě a účel hovoru.

Pro použití elektronických prostředků uvede podnikatel i údaje
a) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup,
b) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít,
c) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy,
d) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky a
e) o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků.

Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen prostřednictvím některého prostředku na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

Uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.

§27. Sjednává-li se smlouva mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli písemně údaje uvedené v §1811 odst. 2 a §1820 odst. 1 NOZ; v jiné textové podobě jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí.

Za smlouvu uzavřenou mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání se považuje také smlouva uzavřená
a) v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostory a
b) během zájezdu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
d) POZOR! Za typickým a logickým příkladem pozbytí práva odstoupit od smlouvy považuje naše agentura převzetí prvního výpisu partnerů klientem seznamovací v papírové nebo elektronické podobě. Je to logické, že tento výpis lze snadno nakopírovat a klient zde nepřebírá tedy něco jako cenný barevný tisk, který může stejně jako originál obrazu vrátit, ale informaci na něm uvedenou!

Závěrem Vám přejeme mnoho štěstí při seznamování a děkujeme, že jste si vybrali právě naši agenturu!

Mgr. Oto Kronrád – GRAND®