Vyčítání

Vztah - Rozpad

Není možné udržet na únosné úrovni dlouhodobý vážný vztah, pokud si partneři neuvědomí, že vyčítat znamená urychlit rozpad vztahu.

Vyčítání totiž nemá dorozumívací řešení. Vyčítám obvykle v případě, že mi partnerka ublížila, že se nějak provinila a já jsem proti tomu bezmocný. Už víme, že žárlivecké vyčítání musí skončit nepřátelsky, protože nařčený partner není schopen dokázat, že byl věrný.

Existují ale i jiná vyčítání a u nich je podstatné, zda vím, že mi ten druhý ublížil nebo se to jen domýšlím. Začněme druhým případem. Žena řekne muži: "Co já mohu vědět, jestli mě máš vůbec rád?" Zde dokonce žena přiznává, že nic konkrétního neví. Ale jsou i případy, kdy vědět může, ale nějaké opominutí manžela si vykládá jako provinění: "Zapomněl jsi na naše výročí svatby, jsem pro tebe jedno velké nic, zatímco já...".

Pokud se druhý nějak proviní, mělo by stačit pouze upozornění nebo připomenutí. Vždy se pak musíme smířit s omluvou a nežádat více!

A to proto, abychom se vyvarovali poměrně standardních, ale zcela bezcílných dialogů typu:

Žena: "Zapomněl jsi koupit chleba. Vůbec na mě nemyslíš, ale nejen na mě, ale ani na našeho Jiříčka. Jsme pro tebe jenom vzduch, klidně jsi nás schopný nechat umřít hlady!"

Muž: "Nemohu za to, že jsem zapomněl, podej mi tašku a já skočím do pekárny."

Žena: "Nejde jenom o ten chleba, ten dovedu si ho přinést i sama, ale o to, že ti na nás vůbec nezáleží!"

Muž: "Mně na vás záleží..."

Žena: "Nezáleží...." a rozpláče se.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.