Vmetky v dorozumívání

Vztah - Rozpad

V každém, kdo není poučen, je zakleto chovat se v rovnoprávném vztahu nerovnoprávně. Zachce se nám poroučet a rozkazovat, kdo je v domě pánem. Ovšem protože je to zakleto jak v ženě, tak v muži, nastane dorozumívací střet, který rychle vyústí do hádky.

Tak například výrok muže: "Zakazuji ti stýkat se s tou Novákovou z třetího patra" je klasický dorozumívací vmetek, nebo-li tak zvaná komunikační intruze. Slovo "zakazuji ti" je vůbec přísně zakázáno v rovnoprávném dialogu. Patří do nerovnoprávného dorozumívání, jako třeba do vztahu učitel-žák. Učitel nejen že smí žákům něco zakazovat, ale dokonce musí.

Máme-li jednoduše sklon zanášet nerovnoprávné dorozumívací vmetky do manželství, vykoledujeme si na příklad "co ty mně máš co zakazovat, radši poseč trávu a vyčisti králíkárny".

Chceme-li, aby se manželka nestýkala s nějakou pochybnou Novákovou ze třetího patra, musíme ji rovnoprávně upozornit, že si něco nepřejeme. Nejlépe otázkou: "Zamysli se, je správné se stýkat s Novákovou ze třetího patra?". Vmetky nerovnoprávného dorozumívání se v rovnoprávném páru významně podílejí na tom, že se doma nemluví, ale štěká. Proto bychom měli slova jako poroučet, zakazovat, vyhrožovat a trestat velmi zvažovat.

Nebezpečné je také slůvko "ať". Na příklad "Ať už tě nevidím s tou Novákovou". To lze říci desetileté dceři - a i v takovém případě by bylo lépe říci: "Vyhov mi, dceruško moje, a nestýkej se s tou Novákovou".

V rovnoprávném páru ztrácíme automaticky padesát procent rozhodovacího práva a musíme se smířit s tím, že často nebude po našem.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.