Činnost ukončena

Správně tušená nevěra

Vztah - Rozpad

Správně tušenou nevěru musíme odlišit od žárlivosti. Žárlivost je neschopnost vyrovnat s tím, že nevěra je možná, takže žárlivec postrádá nejen důkaz, ale i indície (signály, náznaky) nevěry. Správně tušit nevěru znamená, že k nevěře dochází a podváděný partner ji začne správně tušit podle prokazatelných signálů nevěry. Patří mezi ně: náhlý pokles kvality sexu, pokles milostných projevů, častý pobyt mimo domov, ke kterému dříve nedocházelo, pozdní příchody z práce, výrazně snížený zájem o rodinu jako celek, včetně zmenšení finančních dotací.

Ani jeden z těchto signálů sám o sobě nemusí nic znamenat, symptomem ohrožení jsou, pokud se vyskytují všechny pohromadě. Potom se stávají náznakem ohrožení rodiny, protože signalizují, že druhý partner je nejen nevěrný, ale navíc mimomanželsky zamilovaný.

Obvykle nebývá problém nakonec takovou nevěru odhalit. Nejčastěji se nevěrný a zamilovaný partner přizná nebo méně často je dopaden in flagranti.

Správně tušená nevěra vytváří obvykle destruktivní, krizové klima v manželství a vznikají zbytečné rozvody. Lidé málo vědí o tom, že dopadení nebo přiznání mimomanželského vztahu vyhovuje vždy tomu, kdo je nevěrný. Jakmile je tato trpká a bolestná pravda venku, vše se v manželství začíná kazit, vše se posunuje k rozvratu a rozvodu.

Při správně tušené nevěře se může podváděný partner chovat žárlivecky, ale také může být jen smutný, zoufalý nebo naopak zlostný, agresivní nebo rezignující.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.