První manželská vývojová krize

Vztah - Rozpad

Každý obvykle správně tuší, co je to manželská krize, nehledě na to, že o krizi budeme ještě hovořit. Ale nyní máme na mysli první a vývojovou.

První manželská vývojová krize vzniká jako zákonitý důsledek přerodu milenectví do manželství.

Manželské krize mohou vznikat z různých důvodů, ale ona vývojová znamená, že je důsledkem samého vývoje manželství a je mimo jiné určena tím, jak ji manželé zvládnou.

Rozvíjí se prvním dnem soužití, to je dnem, kdy manželé musí být ve shodě v rozhodování, musí umět vést tak zvaný instrumentální dialog. Je to dialog, který je instrumentem rozhodování a veden být musí.

Soužití manželů si vynucuje, aby se manželé dokázali shodnout ve čtyřech složkách manželského soužití: domácnost, péče o dítě, finanční hospodaření rodiny a volný čas.

Čtyři složky manželského soužití nejsou ovšem všemi rozhodujícími proměnnými manželství. Zbývá manželská láska a manželský sex. Protože už v prvních měsících dochází k přerodu milenecké lásky do manželské a protože zákonitě dochází k pozvolné dekadenci (úpadku) úrovně původně mileneckého sexu, vzniká tak velmi křehký terén pro vznik krize. Manželé si začnou vyčítat, že se už tolik nemilují, množí se nevyřešené hádky, nastává ustavičné urážení a udobřování, neboli nastává komunikační soutěživost, místo komunikační spolupráce.

Po prvních pěti letech manželství mohou nastat všelijaké jiné krize, ale ta první vývojová je zažehnána.

Návod, jak ztlumit první manželskou vývojovou krizi, je ustavičně dodržovat úmluvu o čtyřech složkách manželského soužití, smířit se s přerodem lásky milenecké do manželské a smířit se s dekadencí sexu v manželství.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.