Ponorka

Vztah - Rozpad

Někdo říká ponorková nemoc, jiný ponorková situace nebo ponorkový vztah a je tím míněno rozhašteření páru, kteří žijí formou uzavřeného soužití.

Dnes na přelomu tisíciletí je zřejmé, že ponorková situace má tři zdroje:

- dlouhodobým soužitím se pozitivní obsahy a náměty dorozumívání vyčerpávají a pozornost se obrací k nedostatkům

- ustavičným dotíráním na intimitu, chtít o druhém všechno vědět, vzniká popudlivost (co si druhý skutečně myslí je nám nedostupné)

- trend lidských emocí jistit více, boj o soutěživost (kompetici) než spolupráci.

Kdysi, když guinejský domorodec zabil jiného domorodce, byl rád (kladná emoce), když nepřítel měl strach, byl rovněž rád. Toto divošské poznamenání v sobě nosíme a projevuje se takto: mám svou ženu rád, ale v exitované náladě, je-li mezi námi nějaká nevyřešená neshoda, uklidní mě, když se manželka naštve. Ona se naštve, já se uklidním, jde se s ní s přátelit, ale ona naštvaná mě odmítne a tím naštve znovu mě a ona sama se tím uklidní. Je to tak zvaný ping pongový efekt v páru a začne rozkládat vztah o to více, čím méně si ho uvědomíme.

Existují dokonce odporné párové manýry, kdy mě manželka úmyslně naštve, aby si otestovala, že mi na ní záleží (záporná emoce). To už je ovšem manželka hystercká a došlo k neštěstí, že jsem si ji nesprávně vybral. V dobré víře, ale bez poučení.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.