Sňatky s cizinci

Vztah - Partnerství

Tento výběr je v současné době řízený pouze skutečností, že cizinci jsou bohatší než naši muži. Ještě jsem se nesetkal s tím, že by si žena vzala za muže chudého cizince. A cizinci si zase vybírají pohledné ženy od nás. Je to zcela přirozené, protože zatímco u žen je směnnou hodnotou krása, u muže je to jeho ekonomická perspektiva. Všichni jsme naprogramováni zařadit se co nejlépe, a proto není možné těmto ženám cokoliv vyčítat.

Do ciziny se však vdává jen určitý typ žen. Jsou to ty, jímž cizinec imponuje, ať už tíím, že je přirozeně galantní (což platí zejména pro muže z klasicky západních zemí) nebo svým sebevědomím. Sebevědomí mu u nás zvyšuje samozřejmě i dosavadní kurs koruny. Jestli se u muže jedná o opravdové nebo nějaké podvodníky, o tom se žena dozví až po pobytu v jeho zemi a po kontaktech s jeho blízkými. Často ženy "nalítnou" mužům (zejména z jižních zemí), kteří si s dodržením slibů příliš hlavu nelámou. Oproti mužům jsou ženy v mnohém přizpůsobivější, a proto situace, ve které by muž ztrácel hlavu, žena zvládne mnohdy snáze.

Při konverzaci v cizí řeči je výhodou, že konflikt je idiomatický, tedy založený na frázích, kterým se v cizím jazyce zpočátku nerozumí, a proto se hádky vyskytují zřídka. Nepoužívají se také konfliktogenní spojení, které jednoho v páru znerovnoprávňují ("až už nevidím...", "ne abys udělal...", atd. Problém ztráty kontaktu s rodiči a sourozenci není až tak podstatný, protože si mohou telefonovat nebo psát a také cestování nepředstavuje pro cizince takový luxus.

Přes zdánlivou krásu vztahů s cizinci doplňme jedno varování: Ze 100 % manželství se jich u nás rozvádí přes 60 %, u sňatků z cizinci je to 95%! Navíc v cizí zemi jsou většinou "doma" (v tom pravém slova smyslu) až děti přistěhovalců.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.