Péče o dítě a jeho výchova

Vztah - Partnerství

"Péče o dítě a jeho výchova" je jednou ze čtyř složek soužití manželů. Zřejmě tou nejvýznamnější, protože nám zajišťuje právě to nejpodstatnější - reprodukcí lidského rodu. Péčí o dítě rozumíme jednak zajištění základních potřeb dítěte, jednak starost o jeho psychické zrání do dospělosti.

V pojmu "péče o dítě" je obsaženo zajištění základních potřeb dítěte, jako jsou výživa, ošacení, bydlení, v pojmu "výchova dítěte" je obsažen dohled nad psychologickým vývojem do jeho osmnácti let.

Vcelku se málo ví o tom, že láska rodičů k dítěti kupodivu dnes málo posiluje lásku mezi rodiči, to jest lásku manželskou. Nelze bohužel říci, že čím více rodiče své děti milují, tím větší mají zájem na tom, aby se manželství nerozpadlo.

Tato složka "péče o dítě a výchova dítěte", je jednou z nejkonfliktotvornějších složek v manželství. Je to dáno tím, že zatímco péče o dítě není nijak rozporná, je výchova dítěte pro rodiče rozporuplná, protože ani na vědecké úrovni není dosud bezpečně známo, jak má výchova dítěte vypadat.

Z toho vyplývá, že dítě je na jedné straně objektem lásky rodičů, na druhé důvodem ostrých sporů a hádek. Nejvýhodnějším řešením je dohodnout se, kdo z rodičů dítěte bude autoritou v rozhodování, to znamená, že bude mít poslední slovo v případě sporu. Je dokonce optimální, pokud se tato autorita dělí. Třeba tak, že matka je autorita v záležitostech péče o dítě a otec v záležitostech výchovy. Jsou možná různá uspořádání, je jen nutné, aby byla mezi manželi dohodnuta.

Nezapomínáme, že zdravé dítě dokáže provokativně zlobit a dokáže prorazit jednotnou frontu rodičů, kteří se nakonec pohádají o to, jak dítě trestat.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.