Partnerská hádka II.

Vztah – Partnerství

Zdůrazňuji, že hovořím výhradně o párové hádce v dlouhodobém partnerském vztahu a tentokrát navíc o hádkách týkajících se společných činností. Mají zásadní význam v dorozumívání partner, protože již krátká schůzka nám položí otázku: „Co budeme dělat, kam půjdeme…?“.

Zůstaneme u partnerů s dlouhodobým soužitím a vezmeme si na příklad: Půjdeme na Křivoklát nebo zůstaneme doma? Nikdy – jde-li o společné činnosti v soužití – neopomeňme si položit otázku, do jaké míry chci jet na Křivoklát nebo zůstat doma. Nepokoušejme se řešit neshodou „Křivoklád-domov“ z hledislka: „Co je správné?“. Tato otázka obsahuje v sobě totiž výzvu ke sporu a je zavádějící. Všichni si myslíme, že máme dělat jen věci, které jsou správné, a proto, chci-li jet na Křivoklát, řeknu, že je to správné, protože se děti poučí. Principy platící pro vědeckého pracovníka neplatí pro pohodu domova. Pátrejme proto, zda náš spor a hádka nejsou vyvolány v neshodě s naším chtěním.

U kultivovaného páru je princip reciprocity uznáván zcela přirozeně. Dnes se vyhovělo tvému chtění, zítra se vyhoví mému. Manipulujeme-li se „správností“, vzniká labilní, tedy nestabilní situace, kdy onen výmluvnější dokáže cokoliv obhájit jako správné a vše se ve skutečnosti děje podle jeho chtění.

Neshody jakéhokoliv druhu jsou samozřejmě neřešitelné, zaujmu-li „postoj dítěte“: „Jestliže mě má rád(a), vyhoví mi ve všem, co chci.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.