Partnerská hádka I.

Vztah - Partnerství

Hádka je přirozeným důsledkem nezvládnutí rovnoprávnosti v páru. Může být nebezpečím ohrožujícím vztah zejména v případě, že si partneři neuvědomují, kdy je hádka vedena o věci podstatné a kdy nepodstatné.

Hádka v rovnoprávném mileneckém i manželském páru, je jak vychází najevo, přirozeným důsledkem nezvládnutí rovnoprávného páru.

Hádka začíná neshodou, buď v názoru nebo v instrumentáním návrhu. Rozdíl mezi názorem a návrhem bude vysvětlen později. Tentorkát použijeme zcela triviální příklad: partneři ve vážném vztahu se neshodují v názoru, zda bude v určitou jednu konkrétní neděli lépe navštívit hrad Křivoklát nebo také jednou nejezdit nikam a být doma. Povšimněte si, že z objektivního hledisla je vskutku absolutně lhostejné, zda pojedeme na Křivoklát, či zda zůstaneme doma.

Vyzrálí partneři v klidném stabilizovaném stavu jsou schopni a ochotni tuto skutečnost uznat, ale nezvládnou jakýsi prastarý dorozumívací virus, že vyhovět návrhu druhého a zasklát návrh vlastní je cosi jako porážka. Čím je menší množství přátelství mezi partnery, tím začne být tento virus agresivnější a nutí partnera, aby započal nebezpečnou dorozumívací hru: prosadit vlastní návrh.

Z neshody vznikne spor a z neschopnosti zbrzdit spor vznikne hádka. V hádce se změní vzájemný postoj partnerů v tom smyslu, že už nejsou soustředěni na to, zda půjdeme na Křivoklát či zůstanou doma, ale výhradně chtějí zvítězit svým návrhem, protože neprosadit svůj návrh se začne považovat za podřízenou pozici. Vzniká následující významné ohrožení vztahu: Jede se na křivoklát podle jeho návrhu, takže já ho vlastně poslouchám".

Rozebírejte si své hádky a pátrejte, zda neshoda v něčem zcela nevýznamném vás nevedla k hloupému závěru, že "já ho vlastně poslouchám, jsem jeho služka a tak to tedy ne...".

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.