Manželství a rodina

Vztah - Partnerství

V dnešní době si můžeme dovolit hovořit o manželství už odborným jazykem, protože rozvoj manželského poradenství umožnil jeho vědecký výzkum. Takže nikoliv z hlediska právního, ale sociálního a psychologického je manželství vztah dvou lidí určený následujícími rozhodujícími proměnnými: manželskou láskou, láskou k dětem, manželským soužitím, manželskou sexualitou a úrovní náladového klimatu.

Obohatíme-li manželství o dítě, vzniká rodina. Nás ale dnes zajímá manželství co párový vztah a oproti právníkům, považujeme za manželství i soužití dvou lidí, kteří nebyli oddáni.

Všechny proměnné považujeme co "proměnné" proto, že se průběhem manželství mění. Mohou se kazit, pokud je nehlídáme, a jak je hlídat, o tom si ještě povíme. Tentokrát jen stručně: manželská láska znamená jakési vystřízlivění z lásky milenecké, a kdo to nechápe, vyčítá, naříká a manželskou lásku hubí. Kdo nemá řádně uspořádané soužití, kde se nedokáže dohodnout na způsobu, jak spolu budeme žít, nevyhne se hádkám a konfrontacím a nenaučí-li se manžel správně usmiřovat, zničí svůj vztah jakýmsi trvalým rozhádáním, které nabíjí manželské nepřátelství. A konečně, kdo se nesmíří s tak zvanou sexuální dekadencí v manželství, to znamená, že sexuální slast poněkud slábne, začne rovněž vyčítat a nakonec dospěje k zničujícímu závěru: méně se mnou souloží, má mě méně rád. A to obvykle nebývá pravda.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.