Manželský příběh

Vztah - Partnerství

Cokoliv se v manželském životě stane, vytváří manželskou událost. Zdrží-li se manželka u kamarádky, manžel na ni čeká a ona se nějak nevěrohodně vymluví, takže se manželé pohádají, došlo k manželské události řešené hádkou. Takovou událost označujeme jako "zápornou". Byla ohrožena stabilita soužití a rozkolísaly se emoce udržující právě onu stabilitu vztahu.

Každá manželská událost se odehrává ve dvou odlišných prostorech: v prostoru bdělého vědomí a v prostoru chování. Jestliže se s manželkou hádám, pak se k ní nepřátelsky chová a v našem vztahu začnou převažovat záporné emoce. Hádka je klasická záporná manželská událost, ohrožující manželství nárůstem rozvodových výhrůžek a to především v manželstvích, kde se manželé nedokáží dostatečně včas usmířit. Opakuji, že v normálním manželství se mají manželé umět usmířit během nejvýše dvou hodin.

Usmíření je ovšem také manželská událost. Projevuje se rovněž jednak v našem bdělém vědomí, jednak v našem chování. Hádka a usmíření, dvě manželské tak zvané spjaté události, vytváří manželský příběh. Je důležité, aby se manželé soustředili na to, aby měl manželský příběh "dobrý konec", aby se nenarušila manželská láska.

Každý manželský příběh má svou románovou kostru a odborný (matrimoniální) popis. Výrok: "Manželé se pohádali, protože manželka přišla pozdě od kamarádky, ale záhy se usmířili" je románový popis určitého manželského příběhu. Odborný popis by zněl: "Manžel je nadměrný anomální žárlivec, hned vyvolal manželskou hádku, kterou manželka neuměla zklidnit, takže hádka trvala pět hodin a manžeké šli spát ve znepřáteleném vztahu". Je prospěšné, pokud se manželé naučí popisovat své příběhy románově, ale i odborně.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.