Láska manželská

Vztah - Partnerství

Manželství oproti milenectví je určeno společným soužitím. Toužit mohu jen po tom, co nemám, co nevlastním. Soužití vytváří postupně během let podmínky pro takzvanou sexuální dekadenci, tedy úpadek, tak přirozený jev každého manželství.

Manželská láska se stává postupně spolehlivější pro harmonické soužití, i když se zmenšuje podíl sexuální touhy.

Budoucí manželství má být svorné a pohodové. Je zajímavé, že toto zvýšení jistoty manželství podporují především emoce záporné, tedy nelibé emoce. Emoce svornosti manželství jsou "3S": soucit, strach a stesk. Po kom se mi stýská, toho mám rád. Právě tak, jako když soucítím s utrpením toho druhého a pokud se o něho bojím, mám ho rád.

V manželství funguje vzájemný vztah manželů k dětem. Ve druhém životním cyklu, kdy poslední dítě dosáhne plnoletnosti, přestávají být děti vazebným prvkem rodiny a vzniká "druhá manželská vývojová krize". Zhruba se dostavuje asi po 20 letech soužití, nejvíce v rozhádaných manželstvích.

Umět se dohodnout na uspořádání soužití a zvládnout úpadek sexuality jsou postoje, které dokáží udržet manželskou lásku v harmonické pohodě.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.