Hod mincí

Vztah - Partnerství

Základní rozlišení manželského dialogu je na instrumentální a neinstrumentální.

Instrumentální dialog se nazývá proto instrumentální, protože je instrumentem, nebo-li nástrojem dorozumění o součinnostech manželů. Týká se především toho, jak uspořádat jednotlivé složky soužití (domácnost, péče o dítě, finanční hospodaření rodiny a volný čas). Tento dialog, to jest dialog instrumentální, mezi manželi veden být musí. Tak například dialog o tom, zda koupíme či nekoupíme auto a jaké auto, musí být předem dohodnuto, protože nákup auta řadíme mezi finanční hospodaření rodiny. Tentokrát nám jde o to, co dělat, když manželé nejsou schopni dohodnout shody ve svých návrzích. Nepoučení manželé se okamžitě pustí do konfrontační hádky a pokoušejí se svůj návrh prosadit. Kdo návrh neprosadí, cítí se být poražen a aniž by si to přímo uvědomoval, bude v budoucnu jakýkoliv návrh partnera vetovat.

Protože při neshodě nelze obvykle objektivně posoudit čí návrh je lepší a protože obvykle shody být nakonec dosaženo musí, mají se manželští partneři smířit s myšlenkou, že někdy, kdy se rozhoduje mezi dvěma návrhy, je lépe hodit si mincí, nežli se celý den hádat a bojovat za svůj návrh. Hod mincí představuje nahodilost právě tak, jako je vůbec nahodilý lidský osud.

Při instrumentálním rozhodování je ovšem možné chápat hod mincí vždy jen jako krajní řešení. Vždy je ale kvalitnější, nežli se hádat a znepřátelit.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.