Domácnost

Vztah - Partnerství

I když základním cílem manželství jsou děti, protože jen skrze ně můžeme jedině zachovat lidský rod, je "domácnost" první podmínkou, abychom mohli manželství realizovat.

Domácnost je první ze čtyř základních složek manželského soužití (další složky jsou: péče o dítě, finanční hospodaření rodiny a organizace volného času).

Domácnost spočívá v domácích činnostech, a v úpravě domácnosti. Protože "domácnost" je zdrojem nepřetržitých sporů a hádek, mají být o "domácnosti" manželé předem dohodnuti. Uspořádaná domácnost spočívá jednak v uspořádání úklidu, vaření a praní, jednak v dohodě, jak bude byt zařízen a jakými spotřebiči vybaven.

Moderní domácnost má být vybavena mrazničkou, vysavačem, sporákem a pračkou. To jsou základní spotřebiče, které výrazně ulehčují práci v domácnosti. Nákupu těchto věcí mají dát manželé přednost před předměty, které byt zdobí.

Aby "domácnost" fungovala, musí existovat shoda (úmluva) v činnostech tak, aby se počítalo s možnostmi nenadálých změn.

Jakmile se jeden z partnerů začne vymlouvat, začne zalhávat pravé důvody, proč něco neudělal, pak se "domácnost", jako složka soužití začne rozvracet. Proti tomu je ten druhý, poctivý, téměř bezmocný.

Máme zkušenosti, že rozvrat jedné složky se šíří rychle na ostatní a začne tzv. rozvodové klima. Máme přesně změřeno, že je-li manželství v pohodě, zvládnou oba manželé "domácnost" nejdéle za dvě hodiny. V konfliktním manželství ho nezvládnou ani za celý den. Domácnost musí být uspořádána předevím podle toho, jak manželé pracují, jakou mají pracovní dobu a zátěž.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.