Láska romantická

Vztah - Milenectví

Je ideální, pokud je láska mezi dvěma lidmi láskou vyrovnanou, to znamená, že mezi nimi existuje přibližně stejná závislost na partnerovi. Pokud tomu tak není, mívám například chuť se setkávat se svým partnerem častěji nebo méně často než on se mnou. V extrémním případě pak nedokáži bez toho druhého vůbec žít. Tento stav může v lepším případě skončit třeba v psychiatrické léčebně, v horším pak sebevraždou.

Pátráme-li po vinících těchto stavů, dostaneme se až na počátek devatenáctého století, kdy vznikl nebezpečný kult lásky romantické, který nastartoval přirozenou soutěživost mezi jednotlivými milenci, střed na téma: "Kdo více miluje?". Vzhledem k tomu, že jsme současnou lásku příliš propojili se sexem, vede nás to k omylu, že právě sexuální složka partnerského vztahu je rozhodující. Také právě proto si podle ní a někdy i jen podle ní, vybíráme své životní partnery. Zapomínáme, že společně s tím, aby se mi partner líbil je nutné, aby splňoval některé základní, nutné podmínky pro navázání vážného, trvalého vztahu.

Romantická láska by měla zůstat i nadále půvabným, vítaným prvkem, osvěžujícím vztah muže a ženy a dodávajícím mu nádech jedinečnosti a neopakovatelnosti. Měli bychom si ale vždy uvědomit, že intenzita lásky se má udržovat ve vzájemně přiměřených mezích.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.