Láska milenecká

Vztah - Milenectví

Láska milenecká má být předehrou k lásce manželské. Je určena počáteční fascinací milenců a její velmi podstatnou složkou je sexualita. Lze říci, že je ovládána sexuální touhou a má výrazné, romantické rysy, na nichž se zcela nesporně podílela od počátku 19. století romantická, milostná literatura.

Romantický pohled na mileneckou lásku znamená, že se jí předurčuje trvalost, ne-li věčnost, věrnost a oddanost. Ale protože rozchod je jev možný a dokonce častý, je milenecká láska poznamenána ohrožením. Toto ohrožení vnímá každý z milenců různě a ten, kdo se ho více obává, se stává na druhém více závislý. Soutěživost o větší nezávislost dodává milenecké lásce hořkou a bolestnou příchuť.

Je také důvodem, proč každé milenectví ve své okrášlené podobě trvá jen určitou dobu, v současnosti asi jeden rok. Může se změnit buď v střízlivější manželskou lásku nebo konflikt milenců s následným rozchodem.

Milenectví má být chápáno jako velký životní zážitek, který ale nedokáže ve své fascinující podobě vytrvat stále. Pro manžele se má stát hezkou vzpomínkou, ale nikdy ne pokusem o milenecké manželství.

Milenecká láska je láskou, kde převažují (stejně jako u lásky na první pohled) emoce sexuální slasti a vytváří erotickou touhu. Zprostředkované seznámení období milenecké lásky neurší, ale nesmíme zapomenout, že jakkoliv kvalitní milenecká láska nám nezaručí kvalitu manželství.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.