Zprostředkované a nezprostředkované seznámení

Seznamování - Výběr partnera

Z odborného hlediska je rozdíl mezi zprostředkovaným a nezprostředkovaným seznámením nečekaně malý. Spočívá totiž výhradně v první bariéře - oslovení. Při nezprostředkovaném seznámení musí jeden z partnerů, většinou muž, tuto bariéru překonat a ženu oslovit. Oslovit ji znamená, že ji před tím nezná, jinak tato bariéra zaniká.

Pak oba čeká druhá bariéra - sjednání první schůzky. Tato bariéra je zcela nezávislá na tom, zda se partneři seznámili zprostředkovaně nebo ne a totéž platí i o třetí bariéře seznámení - prvním milostném projevu. Může jím být nějaká forma vyznání lásky, dotykové aktivity (pohlazení, polibek).

Pojem bariéry seznámení by mohl někoho překvapit, ale zvláště bytost, zvaná "muž", jej dobře zná. Existuje totiž nejméně 50% ostýchavých mužů, kteří nejsou schopni oslovit cizí ženu, tedy nejsou schopni překonat první bariéru seznamování. Pokud se seznámí s cizí ženou, třeba tak, že je jim představena, nejsou schopni si s ní dohodnout schůzku. A pokud si ji už dohodnou, nejsou schopni se nějak milostně projevit.

Muži jsou často ostýchaví, děsí se odmítnutí. Žena má o tomto problému vědět a měla by jim překonávání bariér seznamování ulehčit. V opačném případě se může muž zaleknout a odejít raději na pivo.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.