Žena středního věku hledá partnera

Seznamování - Výběr partnera

Máme právo se rozhodnout - jak se říká apodikticky - že za střední věk ženy budeme považovat věk od třiceti do padesáti let. Pak nenastane stáří, ale pozdně střední věk. Budiž řečeno, že je málo starších mužů pro ženu středního věku, kteří by byli svobodní a neměli děti.

Uvažme, že svobodný padesátiletý muž je cosi podezřelého. Obvykle je rozeným starým mládencem, mužem samotářem (medvědem) a toho sice nedostaneme do manželství, ale vážného, klidného vztahu ano. Obvykle nepěstuje nějaké velké oslnivé milenectví, spíše kooperaci, klid, solidaritu. Žena středního věku, která splnila svou reprodukční povinnost a byla opuštěna, nemusí hned zase hledat manžela, ale milence za účelem vážného vztahu. A ten milenec může být i mladší. Objevuje se katastrofální trend, že ženy středního věku hledají výhradně muže bezdětné. Pro výběr je to zhoubný postoj, protože se tak pomine vysoce kvalitní muž, jen proto, že má z předchozího manželství chlapečka. A proč žena středního věku odmítá muže s dítětem? Protože slyšela, že nějaká paní Nováčková s tím měla špatné zkušenosti.

Má-li muž dítě a žena středního věku třeba rovněž, je řešení prosté. Uzavřeme písemnou smlouvu: Kdy, jak často a kde se budou partneři s dětmi stýkat a jak velký finanční příspěvek budou dětem poskytovat. Teprve nejsou-li schopni se dohodnout, je lépe vztah ani nezačínat, protože jinak to nebude vztah, ale řetěz ustavičných hádek na téma: "Ty toho naděláš s tím svým Jiříčkem". Po vzájemné dohodě je možné smlouvu změnit a platí vždy text poslední smlouvy. Podotýkám, že dodržovat smlouvu (úmluvu) je základ lidských vztahů vůbec.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.