Výběr mimovědomý

Seznamování - Výběr partnera

Příroda je zbytečně krutá, dovoluje dokonce, aby byli lidé krásní a oškliví, aniž by pro svůj vzhled mohli cokoliv předtím udělat. Je to ovšem do jisté míry klam, protože čteme-li životopisy krásných hereček a modelek zjistíme, že to první, co ve vztahu přestane hrát roli, je krása.

Není zatím známo, proč se kdo komu líbí. Krása hraje prioritní roli u ženy. Žena se muži jednoduše líbí a on nedokáže vysvětlit proč. Takové vnímání skutečnosti označujeme jako mimovědomé, lépe a správněji intuitivní. Druhým mimovědomým výběrem je cosi jako radost z dotyku, jinak také dotyková sympatie. Je to míra, do jaké se mi chce druhého partnera nějak dotknout nebo naopak je mi to nepředstavitelné.

Konečně význačným mimovědomým výběrovým prvkem je pantomimika. Jaké má gesta, manýry a jaký má způsob slovního vyjadřování. Ne jaké má názory, či přesvědčení, ale s jakou mimikou se vyjadřuje. Možná, že nejlépe vyjadřuje tento pantomimický prvek při výběru pojmem roztomilost, půvab, atraktivita, imponování.

To všechno mimovědomé, začneme vnímat od první minuty setkání, ale můžeme se mýlit. Z naší zkušenosti vyplývá, že nepřipadá-li nám partner určený k výběru "docela fajn", nebo-li "nechutná-li nám" ani po druhé schůzce, je lépe nepokračovat v pokusu o navázání vztahu. I když bude mít váš parter čtyři domy (takoví jsou v GRANDu také!) - bude-li vám mimovědomě protivný, až odporný, založíte s ním jen nouzový vztah, který zřídka kdy vydrží.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.