Věkový rozdíl

Seznamování - Výběr partnera

Lze navázat vztah, kdy oba partneři jsou stejného věku nebo kdy věkový rozdíl je malý (do 5 let) nebo větší (do 15 let) nebo velký (nad 15 let). Z biologického hlediska je nejvhodnější věkový rozdíl stejný, malý nebo větší. Bilologickým hlediskem myslíme ovšem výhradně porodní rizikovost.

Druhou dimenzí věkového rozdílu partnerů chystajících vážný vztah je dimenze sociální, totiž stále přetrvávající handicap ženy, která již od 40 let svého věku má menší perspektivu nalézt vhodného partnera. Má tím být řečeno, že je-li žena vdaná opuštěna od 40 let výše, dostává se do horší situace, nežli muž. Muž vyhledá ve věku 40 let partnerku snáze a to je skutečnost, kterou lze administrativně obtížně řešit, třeba tím, že by žena středního věku byla odškodněna, ovšem pokud by byla svým mužem opuštěna. Proti tomuto tvrzení existuje odvěká námitka, že nedokáže-li se, že rozvod zavinil jednoznačně muž, nelze muže poškodit.

Pro ženu je výhodnější, volí-li partnera staršího a průměr věkového rozdílu by měl být kolem 5-10 let.

Je však biologicky i společensky únosné, aby 10-15% partnerů zvolilo extrémní věkový rozdíl.

Ženy středního nebo pozdně středního věku, opuštěné manželem, vyloženě mají vyhledávat zprostředkované seznamování, protože je téměř vyloučené, aby se žena opuštěná například v Aši, seznámila pro vážný vztah s manželem právě opuštěným ve Znojmě.

A nakonec - na kvalitu předmanželské a manželské lásky nemá věkový rozdíl žádný vliv.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.