Seznamování na inzerát (19. století)

Seznamování - Výběr partnera

Můžete mi napsat, jakou historii má seznamování přes inzeráty, seznamovací agentury nebo zprostředkovatele? Předem děkuji.

Karolína Z., Ústí nad Orlicí

Seznamování prostřednictvím seznamovacího inzerátu není žádnou novinkou. Existuje dokonce již od minulého století. V archivu Národní knihovny se nám například podařilo najít v novinách zvaný "Ilustrovaný kurýr" z roku 1893 mnoho inzerátů, které ale vyznívají zcela jinak, než ty současné.

Například:
"Samostatný živnostník (truhlář), vdovec 37 let stár s 500 zlatými hodlá se oženiti se slečnou nevyjímaje i vdovu, v stáří 30-40 roků, vládnoucí jměním od 800-1500. Mlčenlivost ctí zaručena. Jen opravdové nabídky do 15 listopadu pod známkou 26 S.H. do administrace tohoto listu"

"Hezký, mladý úředník s ročními příjmy 900 zlatých a zajištěnou existencí přál by se seznámit s  příjemnou, domácně vychovanou dívkou neb mladou vdovou, kteráž by přiměřeným jměním vládla. Laskavé nabídky s podobiznou, kteráž se buď vrátí aneb vymění, příjmám pod šifrou "Štěstí rodinné".

V této době ale inzerovaly i ženy, například takto:

"Nabídnutí k sňatku. Mladá dívka, 18 roků stará, z řádné rodiny, domácně vychovaná, přeje si učiniti známost s mladým úředníkem neb obchodníkem za příčinou nedostatku známosti. Nabídky pod známkou "Budoucnost" do administrace tohoto listu. Mlčenlivost zaručena."

"Opravdové nabídnutí k sňatku. Dívka z vážené rodiny, jednoduše domácně vychovaná, příjemného zjevu i povahy, s věnem 6000 zlatých a výbavou, provdala by se za úředníka v stáří 30-45 let."

I dnes by mnozí z nás brali dívku s věnem 6000 zlatých a s výbavou. Jak je vidět, byl už v době tehdejšího klasického "tržního hospodářství" kladen velký důraz na velikost majetku a pokud chtěl inzerent alespoň trochu uspět, neměl jinou možnost, než majetek mít. Pokud jej neměl, častokrát si jej domýšlel a posléze docházelo k nepříjemným překvapením a zklamáním. Právě proto se tehdejší lidé seznamovali pro ně stále klasickou, zprostředkovanou metodou, prostřednictvím dohazovačů a dohazovaček. Tento trend se dnes postupně vrací, a proto znovu vznikají seznamovací agentury, které na rozdíl od "dohazovačů a dohazovaček" mají mnohé výhody. O nich až v dalších kapitolách

Autor: Oto Kronrád, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000, Deníky VLP, 2015