Seznámení ve škole nebo v zaměstnání

Seznamování - Výběr partnera

Jakmile se člověk dostane do nějakého kolektivu, vždy se musí chtě nechtě seznámit s členy tohoto kolektivu. Začíná to už zahájením docházky do mateřské školy, přes další školy až po vstu do zaměstnání a dále pak při zájmové činnosti, účasti na práci nejrůznějších organizací a pod. Při tom se automaticky setkává a seznamuje se s osobami obojího pohlaví a může si vytvářet nejrůznější vztahy od vyloženého nepřátelství (rivalita ve školních třídách a v zaměstnání) až po milenecké.

Obměny kolektivu se odehrávají nejčastěji v dětství a v období dospívání, a proto tyto vztahy většinou nevedou k trvale vážnému vztahu vyúsťující až v manželství. Je to nutně dáno tím, že mladý člověk si teprve vytváří a ujasňuje svůj systém hodnot a zálib. Jsou sice známy případy, kdy se budoucí manželé seznámili už v základní škole a přes peripetie různých dočasných rozchodů se nakonec vzali, ale vždy jde spíše o vyjímečné případy.

Hlavní nevýhodou seznámení ve škole nebo v zaměstnání je, že člověk má značně omezený výběr partnerů (neplatí patrně pro lidi, kteří mění zaměstnání jako rukavičky nebo jejichž profesí je dealerství). Důsledkem může být, že při vstupu do dalšího nového kolektivu zjistí, že by si tam našel partnera, který by mu lépe vyhovoval, může se dostavit pozdní lítost a ve vyhraněnějším případě nevěra vyúsťující případně v rozvodu. Určitou výhodou je, že při tomto způsobu seznamování se partneři mohou dobře poznat a vztah se může vytvářet zprvu nezávazně a zvolna. Nicméně tyto "školní" (zpravidla tzv. první) lásky většinou končí s přechodem na jinou školu nebo se vstupem do zaměstnání.

Poněkud jiná je situace při seznámení v zaměstnání. Do zaměstnání vstupují lidé většinou již s určitou zkušeností (první lásky, život ve školních kolektivech, sportovních klubech) a mají již vyhraněnější zájmy. Současně přicházejí zpravidla do styku s větším kolektivem (v případě obchodních zástupců dokonce s obrovským množstvím potenciálních zákazníků). Také při tomto způsobu seznámení platí, že se partneři mohou dobře poznat a porozumět si. Vyskytuje se zde však velké nebezpečí v tom, že pokud dojde k uzavření manželství, manželé zůstávají pracovat spolu, takřka zákonitě dojde k "ponorkové" nemoci, protože být stále spolu v práci i doma mohou vydržet jen lidé, kteří mají v zaměstnání zcela rozdílné profese, nebo alespoň mají ve svém volném čase rozdílné koníčky, ba spíše pořádné koně.

Přesto jde o nejúčinnější způsob seznamování, protože do zaměstnání se vstupuje většinou ve věku, kdy lidé již vážně uvžují o založení rodiny.

Velmi často však nové seznámení v zaměstnání vede i manželských dvojic k mileneckým nebo kvasimileneckým poměrům a tedy doporučuje se poslechnout lidovou moudrost, která nám říká "Co je v domě není pro mě!"

Autor: Mgr. Oto Kronrád, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.