Omyly ženy středního věku při výběru partnera

Seznamování - Výběr partnera

Platí jisté pravidlo o výběru, které je možné považovat za zákon. Pokud si žena středního věku vybere muže podle toho, jak jí imponuje, vybere si patrně muže spíše promiskuitního než absolutně věrného. Vybere-li si muže výhradně dle mužova majetku (movitého i nemovitého) aniž by jí imponoval, získává muže věrného, ale otravného. V podstatě jde o cosi hrůzného. Líbivý fešák zahne a způsobí ženě utrpení z odhalené nevěry, nenápadný muž pocházející z takzvané šedé zóny je věrný, oddaný, ale protivně žárlivý.

Žena středního věku je vlastně žena mezi 35-50 roky věku a při výběru si může dovolit intenzivní milenectví, ale nemusí. Nejméně dvě milenectví s nádherou a utrpením by měla mít už za sebou. Takže doporučuji, aby žena středního věku nepronášela onu ošuntělou větu "nejde mi o prachy, ale aby mě miloval", ale současně, aby si kvůli "prachům" nebrala onuci.

Je doslova strašným omylem žen středního věku, že ženská ctnost spočívá v milenecké monogamii. Žena středního věku se má občas příjemně zamilovat a sexuálně se potěšit. To není prostituce. Takže se může stát, že při zprostředkovaném výběru nevyhledá napoprvé toho pravého. Jejím omylem by bylo, že z hlediska panenské čistoty se nehodí, aby příliš vybírala. Může, ne-li musí.

Na tomto místě se musím zmínit o největším omylu žen středního věku, že totiž hledají muže upřímného. Bylo prokázáno na nejvyšší vědecké matematicko-logické úrovni, že není v moci lidské řeči předsvědčit nedůvěřivého o pravdě. Důvěryhodnost nelze dokázat slovem. Jedině skutky. Sledujte, zda je muž dochvilný, zdvořilý, pracovitý, ohleduplný, ale nehledejte upřímnost. Právě proto, že je řečí nedokazatelná, propadnete pochybnostem.

Podotýkám, že jako nejupřímnější se ženám jeví opravdoví sňatkoví podvodníci.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.