Družnost

Seznamování - Výběr partnera

Družnost je lidská vlastnost, která zkvalitňuje základní proměnné manželství (soužití, manželská láska, manželská sexualita a párové manželské dorozumívání). Nedružní lidé se stávají samotáři, nejsou vítanými hosty a co především, jsou obtížně seznamovatelní.

Družnost znamená komunikaci na tak zvané kladné frakci emocí. To znamená, že se družím pohovorem, který nabuzuje kladné emoce a to znamená, že družní lidé se druží a jsou při tom veselí, setkání s lidmi jim působí potěšení. Ovšem být družný znamená pro to také něco udělat. Musím o něčem něco alespoň trochu vědět, třeba o pampeliškách, abych se mohl s druhými bavit a tedy se družit. Je prozkoumané, že z řad normálních lidí jsou nejméně družní lidé závistiví. Alkoholickou družnost škrtám, jako cosi špinavého a páchnoucího.

Člověk, který nezvládl umění družnosti, se má seznamovat výhradně zprostředkovaně, jinak je polapen partnerem, který si realizuje svou družnost jinde a vás ponechá nedružným. Chorobní žárlivci nebo alkoholici jsou ti úskoční kumpáni, kteří hledají partery nedružné. Chorobný alkoholik se druží dostatečně se svou partou a jiné družení nevyžaduje, chorobný žárlivec uzamyká svého partnera na zámek, jen aby se nedružil. Člověk je živočich složitý, a tak se nemůžeme divit, že také existují vrozeně samotářští lidé, jimž je družnost protivná a právě ti by měli použít zprostředkovaného seznámení, protože potřebují nedružného samotářského partnera. Nezprostředkovaně se těžko hledá a navíc podléhá románovým bludům, že protivy se přitahují a nechá se poblouznit družnou ženou a výsledek je neklidný, napjatý, jednoduše nevydařený vztah.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.