První schůzka při zprostředkovaném seznámení

Seznamování - Namlouvání

Muž smí přinést květiny nebo knížku, žena líbivý úsměv, ale věřte, že je to nepodstatné pro případné budoucí manželství

Největší překážkou, kterou musí oba partneři překonat, je pravděpodobně ten fakt, že byli seznámeni zprostředkovaně.

Už jsme si řekli, že nezprostředkované seznámení je výdobytek 20. století a nemá šanci na další přežití. Přesto u nás, díky tradici konce 20. století, na dně lidského vědomí vzniká klamné podezření, že jsme asi nějací vyděděnci této planety, kteří se neumějí seznámit nezprostředkovaně.

Vhodným místem pro první schůzku bývá například kavárna, umožňující nerušenou konverzaci.

Za ideální považuji, pokud se muži podaří pozvat vybranou partnerku do kavárny. U stolu musí následovat konverzace pro vztah nepodstatná, zcela obecná, tedy například, co jsme viděli naposledy v kině, v divadle, v televizi, jestli je biftek lepší na sádle nebo na Plantě a podobně. Jejím cílem je zjistit, jak jsme si s partnerem "příjemní". Už totiž víme, že nesmíme dát jen na první pohled, a proto tuto první schůzku absolvujeme i s partnerem, který nás ihned příliš nezaujal. Tuto "příjemnost" poznáme podle toho, že hovor nevázne a vzniká oboustranná chuť se znovu setkat.

První schůzka by neměla trvat déle než jednu hodinu a jejím cílem je pouze zajištění dalších schůzek. Varujeme, aby první setkání trvalo příliš dlouho. Je nutné zpracovat získané informace jakéhosi prvního plánu, to je zda se mi ten druhý nějak líbí, imponuje mi a je pro mě takto prvoplánově přijatelný. Existují totiž vskutku nepřekonatelné prvoplánové překážky, kdy mi ten druhý připadá absolutně nepřijatelný. Řekneme to zcela otevřeně: štítil(a) bych se ho (ji) vůbec dotknout. Máte-li tento pocit, je lépe vyhledat v seznamovací kanceláři jiného partnera. Jakmile váhám, nejde o tento případ - a je tedy rozumné absolvovat další schůzky

A nyní závěrečné doporučení: nevzniká-li v jednom z partnerů onen prvoplánový odpor, lze již při prvním setkání činit různé milostné narážky. Vyvarujte se ale jakéhokoliv živnostenského postupu, tedy otázek typu: "Kolik vyděláváte? Máte chatu? Máte auto? Kolik máte dětí? Kolik máte bankovních kont?" a podobně. Na to je až druhá schůzka.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.