Pantomimika

Seznamování - Namlouvání

Pantomimika je řeč těla. Neovládáme ji plným vědomím, "uklouznou" nám gesta, manýry a často zapomeneme, že ten druhý si jich ovšem povšimne, zakóduje si je a reaguje na ně.

Lidské dorozumívání je jinak vždy a za všech okolností dvojkolejné: verbální (řečové) a neverbální (pantomimické).

Je důležité vědět, že ona neverbální složka má dvojí funkci. Jednak dodává řeči ten pravý význam. Uvažme, jak rozmanitě se dá vyslovit věta "Ty jsi můj osud". Vstřícně i nevstřícně. Jednak ovšem vždy signalizuje, jaký máme k sobě vztah. Takže mohu říci "Ty jsi můj osud" a pantomimicky dodám, že tím mám na mysli, že je to fajn, že tě mám a že jsi můj osud, ale musím se vyhnout škodolibé ironii (mimická intonace), protože jinak nám vyjde že jsem skutečně rád, že tě mám, i když někdy ... darmo mluvit. Dobrému spisovateli dá právě největší práci, aby slovem psaným popsal, jak je nějaký výrok míněn.

Při seznamování je vlastně prvním krokem dívčí koketérie, která se má uchovat i při zprostředkovaném seznámení, kdy určitou pantomimikou dává žena najevo, že partnera "bere" třebaže to dlouho neřekne. Koho to zajímá, pak nechť ví, že "chování párové" a "párové dorozumívání" je spojeno zpětnou vazbou: chování ovlivňuje dorozumívání a dorozumívání ovlivňuje chování.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.