Pantomimika

Seznamování – Namlouvání

Pantomimika je řeč těla. Neovládáme ji plným vědomím, „uklouznou“ nám gesta, manýry a často zapomeneme, že ten druhý si jich ovšem povšimne, zakóduje si je a reaguje na ně.

Lidské dorozumívání je jinak vždy a za všech okolností dvojkolejné: verbální (řečové) a neverbální (pantomimické).

Je důležité vědět, že ona neverbální složka má dvojí funkci. Jednak dodává řeči ten pravý význam. Uvažme, jak rozmanitě se dá vyslovit věta „Ty jsi můj osud“. Vstřícně i nevstřícně. Jednak ovšem vždy signalizuje, jaký máme k sobě vztah. Takže mohu říci „Ty jsi můj osud“ a pantomimicky dodám, že tím mám na mysli, že je to fajn, že tě mám a že jsi můj osud, ale musím se vyhnout škodolibé ironii (mimická intonace), protože jinak nám vyjde že jsem skutečně rád, že tě mám, i když někdy … darmo mluvit. Dobrému spisovateli dá právě největší práci, aby slovem psaným popsal, jak je nějaký výrok míněn.

Při seznamování je vlastně prvním krokem dívčí koketérie, která se má uchovat i při zprostředkovaném seznámení, kdy určitou pantomimikou dává žena najevo, že partnera „bere“ třebaže to dlouho neřekne. Koho to zajímá, pak nechť ví, že „chování párové“ a „párové dorozumívání“ je spojeno zpětnou vazbou: chování ovlivňuje dorozumívání a dorozumívání ovlivňuje chování.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.