Opačné postupy seznámení

Seznamování - Namlouvání

Existují případy seznámení, ve kterých je vážný vztah zahájen zcela opačně, nežli překonáváním tří bariér seznamování (oslovení, schůzka, milostný projev). Stane se, že po sobě dva partneři zcela náhle a neodbytně zatouží sexuálně. A to v každém věku.

Endokrynologie udělala zase od počátku devadesátých let minulého století krok vpřed a zjistila, že chemické atraktanty, jinak řečeno chemické signály, které k sobě přitahují jedince opačného pohlaví, existují i u vyšších savců, včetně člověka. Až doposud byly známy tzv. feromony jen u hmyzu. U člověka působí také, a to mimovědomě.

Necítíme je jako nějaký pach, či vůni, ale jakmile se rozehraje ten sexuální aparát působící sexuální touhu současně u muže i u ženy, může začít i vážný a dlouhodobý vztah pohlavním stykem již v prvních hodinách seznámení. Nic nebezpečného se neděje, je-li dodržena především řádná antikoncepce.

Takže, stane-li si se, že hned na počátku seznámení dojde k pohlavnímu styku, který se navíc vydaří, doporučujeme přece jen po dobu nejméně půl roku zachovat milenecké chování a vztah milenecky zkrášlovat. Tu jedna kytička fialek, jindy lahvička šampaňského, tu výlet na Karlštejn, tu zájezd na Krétu - jak kdo a samozřejmě podle svých možností.

Autor: Miroslav Plzák, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.