Seznamování na inzerát (1. pol. 20. s.) 2. díl

Seznamování - Výběr partnera

Můžete mi napsat, jakou historii má seznamování přes inzeráty, seznamovací agentury nebo zprostředkovatele? Předem děkuji.

Karolína Z., Ústí nad Orlicí

Lidé i při seznamování ve 20. století bezpochyby myslí i na majetek. Rozhodně ti, kteří inzerují:

"Hledám dámu, která mi k existenci neb finančně vypomůže. Zn.: Svobodný." nebo

"Majitel domu a obchodní spekulant, 27letý, na venkově, hledá družku života, která by měla zájem pro obchod, s věnem od 35000 Kč. V dubnu sňatek. Zn.: Život je boj".

Seznamovací inzerce se rozvíjí ještě intenzivněji. Kromě soukromých inzerátů se začaly objevovat i inzeráty prvních "seznamovacích kanceláří", například:

"Nejlepší partie má jen Štěstěna". Smíchov. Zborovská 66..." Ani tenkrát to však nebyl příliš lukrativní způsob obživy, tomu napovídá i pokračování tohoto inzerátu: "Návštěvy do 7 hodin večer"

Možná lépe na tom byla agentura, která píše:

"Ručíme za sňatek! Mnoho zámožných pánů továrníků, velkostatkářů a obchodníků, jiných v zajištěné existenci, jako úředníků, doktorů, inženýrů, důstojníků, také četníků, různých řádných živonostníků, rolníků a řemeslníků atd. ožení se s dámami i nemajetnými.Podrobnosti ochotně a diskrétně sdělí Ústav Factum, Praha 5.

Právě z tohoto inzerátu je dobře vidět, která povolání se dříve vysoce cenila.

Autor: Oto Kronrád, S kým dál…?, vydalo nakladatelství a vydavatelství seznamovací agentury GRAND®, Praha 2000.