Některé seznamky vystavují klienty riziku

KDE? MF Dnes

KDY? 21.2.1996

Autor: ERICH HANDL, MARTINA NOVICKÁ

V DOTAZNÍCÍCH BÝVAJÍ ČASTO NEPŘESNÉ ÚDAJE

V dotazníku agentury 1+1 sice zákazník podepisuje souhlas se zveřejněním svých údajů s tím, že doporučeným partnerům budou ze všech uvedených zaslány pouze základní údaje, nikde však není stanoveno, co to základní údaje jsou. I této agentuře se přitom klienti svěřují se svým zdravotním stavem nebo rodinnou situací. Nejasné informace uvádějí ve svých materiálech také další kanceláře. Všechny testované agentury fungují na základě živnostenských listů. Jako takové tedy musí vystupovat pod svým obchodním jménem, což je jméno a příjmení u fyzické osoby nebo obchodní jméno právnické osoby, tak jak je zapsáno v obchodním rejstříku. Z testovaných kanceláří vyhověl tomuto kritériu pouze Efekt, jehož majitelem je psychotronik Stanislav Brázda. Ostatní kanceláře se prezentují pouze pod nic neříkajícími názvy. Nejasný je také u některých kanceláří způsob výběru partnera. DUO ve svém reklamním letáku uvádí, že používá při výběru metody, které jsou běžně používané ve vyspělých zemích. Nikde však neuvádí, co se pod těmito metodami skrývá. Dvojice, které se seznámí prostřednictvím agentury DUO, jsou podle znění letáku ke konci roku zařazovány do slosování o zájezd a upomínkové předměty. Neupřesňuje však, o jaký zájezd, respektive o jaké předměty jde. Agentura Grand píše ve svém dotazníku, že je jedna z největších a nejmodernějších agentur a při práci vychází z bohatých psychologických a sociologických zkušeností. Poté, co spolupracovníci zavolali na telefonní číslo agentury se pracovnice svěřila, že to všechno dělají stejně studenti".

PARTNERA LZE NAJÍT ZA 100 NEBO 400 KORUN

Poplatky za zprostředkování seznámení jsou u různých agentur velmi rozdílné. U kanceláře DUO se poplatky liší podle toho, zda se jedná o seznámení vážné nebo nezávazné. Čtyři až osm adres uchazečů o vážné seznámení vyjde na 99 korun, 51 až 60 adres ovšem už na 399 korun. Muže stojící o nezávazné seznámení se čtyřmi až dvaceti ženami bude stát poplatek u této firmy od 199 do 399 korun. Ženy se ovšem mohou nezávazně seznámit s neomezeným počtem mužů za pouhých 99 korun. Důchodci a studenti platí jednotnou cenu 99 korun s tím, že počet adres je zasílán bez jakéhokoli omezení. U Grandu činí poplatek za jednotlivého partnera 40 korun, dalších 40 korun zaplatí zájemce o jeho prohlédnutí na videu. U této kanceláře je ovšem možný takzvaný jednostranný výběr, kdy jsou údaje zákazníka zpřístupněny všem, kdo mají zájem o seznámení s ním. Na jeden rok existence údajů v databázi se platí registrační poplatek až 284 korun, podle věku a pohlaví. Kancelář 1+1 slibuje zaslat vhodného partnera do jednoho týdne, v testu však tento limit nesplnila. "V poslední době jsme mnoho inzerovali, máme příliš mnoho objednávek," sdělila pracovnice firmy. "Kontakty vám zašleme do čtrnácti dnů až tří týdnů." Za počítačový výběr požaduje firma 1+1 200 korun. Nejdéle trvalo hledání partnera u kanceláře Efekt, neboť vůbec požadované údaje o vhodných partnerech nezaslala. Při telefonické urgenci pracovnice agentury sdělila, že vhodný protějšek dosud nebyl vybrán. Majitel firmy Stanislav Brázda tuto informaci později upřesnil s tím, že prodlení vzniklo kvůli chybě v počítači. "Zaváděli jsme nový počítačový program, stroj tak přestal dvojice vybírat," řekl. "Uznáváme naši chybu, přišli bychom však na ni za tři měsíce při inventuře naší databáze." K odhalení chyby v počítači nepomohl psychotronikovi Stanislavu Brázdovi ani fakt, že je podle svých slov schopen zjistit o komkoli jakoukoli informaci. Efekt si za zařazení údajů svých zákazníků účtuje 269 korun, v ceně jsou kontakty na tři partnery, pokud ovšem počítači vyjdou. Za každého dalšího partnera se připlácí 20 korun, kdo chce vyhodnotit své vyhlídky psychotronikem, zaplatí dalších 99 korun.

BEZ DOBRÉ SMLOUVY JE LÉPE SE NESEZNAMOVAT

Kdo si chce hledat partnera prostřednictvím seznamovací kanceláře, musí především dbát na to, aby podepsal písemnou smlouvu, která zavazuje agenturu používat jeho osobních údajů výhradně za účelem seznámení. O serióznosti kanceláře svědčí již jméno agentury a úroveň informačních letáků a dotazníků. Nejlépe je ovšem prověřit seznamovací kancelář osobní návštěvou, při písemném styku se může stát, že se zákazník již neshledá se svými penězi. Svědčí o tom fakt, že podle odhadů zanikla od roku 1990 více než polovina seznamovacťch agentur. Některé, jako například Prstýnek nebo Old a Helu, pohltily větší firmy. Po některých ovšem zbylo pouze telefonní číslo.