Dohazovač Kecal patří už jen na jeviště

 

KDE? Deník Metro

KDY? 11.8.2000

KDO? Jiří Margolius

Expert na manželské vztahy MUDr. Miroslav Plzák říká, že hledat spřízněnou duši ke společné cestě životem je vhodné s pomocí odborníka.

Toužíte-li po vážné známosti, směřující převážně k cílové metě ve svatební síni, nespoléhejte v žádném případě na různé Kecaly. Na profesi dohazovačů vám žádný obecní úřad živnostenský list nevydá. A pociťuje-li někdo neodolatelné nutkání setkat se s Kecalem tváří v tvář, ať si zajde do Národního divadla. Prodaná nevěsta je stále na repertoáru. Vstupenka sice stojí dost peněz, ale osobní střet s Kecaly by vás mohl vyjít mnohem dráž.

NĚKDEJŠÍ DOHAZOVAČI bývali většinou vážení a velice vyhledávaní lidé s dobrou pověstí a slušným kontem. Kecal & spol. byli vlastně předchůdci dnešních seznamovacích agentur, které oproti průkopníkům tohoto řemesla mají k ruce nejmodernější počítačovou techniku a další nezbytná zařízení. Všichni seriózní „seznamovači" mají ale na mysli touhu svých klientů, na kterou s trochou nadsázky platí verše klasiků Semaforu: „Láska celý svět změní, všechno je jinačí, zima studená není, tvrdá mez netlačí..."

Při hledání partnera je možné využít i služeb internetu.

Při hledání partnera je možné využít i služeb internetu.

Známe 3 varianty seznámení

Zprostředkované (pomocí agentury), nezprostředkované (spoléháme se na vlastní síly a odvahu) á na inzerát (velice riskantní - nedoporučuje se). Dá se říci, že nejspolehlivější je bezpochyby první možnost. Zásadní postřehy a názory se nám podařilo získat u odborníků na slovo vzatých; jedním z nich je MUDr. Miroslav Plzák, csc., druhým Mgr. Oto Kronrád, reprezentující seznamovací agenturu GRAND.

PROSLULÝ „láskolog" MUDr. Plzák tvrdí, že konjunktura „divoké" milenecké lásky se ocitla za svým zenitem a na piedestal vstupuje vážný vztah, zprostředkovaný konzultací s odborným pracovníkem. Nabídka agentury také rozšiřuje pro zájemce možnost výběru, zatímco „lovci" na ulicích a v kavárnách se museli většinou spokojit s úzkou nabídkou panen a dam, které jim zkřížily cestu. Klasická korza na Ferdinandce a na Příkopech nebo promenádní koncerty na Žofíně, které skýtaly bohaté šance k seznámení, patří už jen do historických análů, nehledě na to, že zájemce při takových náhodných setkáních mohl nechtěně koupit zajíce v pytli.

Lidé si na zprostředkované seznámení zatím - jako na každou novinku - zvykají jen pozvolna. Mgr. Oto Kronrád nám potvrdil, že někteří zákazníci jsou zpočátku nedůvěřiví, mají obavy z 1. schůzky, aniž by si uvědomili, že nemají co ztratit, a „v nejhorším případě zůstanou i nadále sami, v tom lepším zkusí štěstí s dalším potenciálním partnerem, kterého mu pomůžeme vybrat nejen podle fotografie nebo podrobných záznamů, ale i pomocí videotéky".

 

CO JE TO VLASTNĚ LÁSKA?

Miroslav Plzák nabízí trefnou definici: „Láska je stav lidského vědomí, v němž převažují city nad rozumem. Aby pro partnery nebyla láska zklamáním, je nutné se stále pokoušet stavět rozum na vyšší pozici, než nás k tomu nutí naše chtění." A pak, se sarkasmem sobě vlastním, dodává: „Podle objektu rozlišujeme lásku na sexuální a nesexuální. Láska k vlasti je nesexuální, láska k milence vysoce sexuální, láska k manželce po 30 letech méně sexuální."

První láska bývá obvykle láskou na první pohled, která nedopadá dobře. Vztah se rodí z nezkušenosti, která jeho kvalitě nepřidá. I při zprostředkovaném seznámení občas taková klasická láska na první pohled může vzniknout, ale zhusta nutí partnery k překotnosti a urychlenému sňatku. „Láska na první pohled nejsou ta jediná a správná vrátka k vážnému a trvalému vztahu," notují si shodně M. Plzák a O. Kronrád. První láska nebezpečně koketuje s romantickým vztahem, který by měl být jen doplňujícím prvkem, který osvěží vztah muže a ženy a dodá mu přídech jedinečnosti a neopakovatelnosti. Pozor - intenzitu - lásky musíme bezpodmínečně udržovat ve vzájemně přiměřených mezích a milenectví má být chápáno jako velký životní zážitek, který ale nevydrží až do smrti. Milenecká láska ještě nezaručuje kvalitu manželství. „Pro manžele se má taková láska stát hezkou vzpomínkou, nikdy ne pokusem o milenecké manželství," říká Plzák.

JAKÉ jsou ZÁSADY CHOVÁNÍ na první schůzce při zprostředkovaném seznámení?

Podle Miroslava Plzáka není na škodu, když muž přinese květiny nebo jinou pozornost, žena se prezentuje byť jen líbivým úsměvem, ale pro případné budoucí manželství je to vše asi stejně důležité jako opalovací krém na Sahaře. Vhodným místem první schůzky bývá tichá kavárna, umožňující nerušenou konverzaci. Počáteční překážkou bývá fakt, že oba partneři byli seznámeni zprostředkovaně, a falešný pocit, že jsem nějakým vyděděncem na okraji společnosti, když se neumím seznámit sám. Rozhodně nemohu začít konverzaci lechtivými vtipy nebo holedbáním, co už mám v sexuálním životě za sebou. „Počáteční téma by mělo být pro případný vztah zcela nepodstatné," radí Miroslav Plzák. „Probereme, co jsme viděli nedávno v kině nebo divadle apod. Cílem je zjistit, nakolik jsme si navzájem příjemní a zda vzniká oboustranná chuť k dalšímu setkání. První schůzka by neměla trvat déle než hodinu a měla by končit domluvou příštího setkání. Vyvarujte se ale jakéhokoli živnostenského postupu, tedy otázek typu: Kolik vyděláváte? Máte chatu? Auto? Kolik máte bankovních kont?"

Je logické, že ne každý zprostředkovaný kontakt se musí vydařit a vést až do svatební síně. Prvotní zklamání z prvního pokusu není nic neobyčejného, ale např. videoseznamka GRAND zmenšuje toto nebezpečí na únosnou míru, protože, jak nás opakovaně ujistil Mgr. Oto Kronrád, „svého partnera při výběru spatříte nejen na fotografii, ale poznáte i jeho základní mimiku. Uvidíte, jak vypadá, poznáte jeho gesta, slyšíte jeho hlas a způsob vyjadřování a uvažování."

a první schůzce není na škodu, když muž přinese květiny.

Na první schůzce není na škodu, když muž přinese květiny.

NADMĚRNÉ OČEKÁVÁNÍ přináší zpravidla zklamání

Zbavme se očekávání, že náš partner bude princ nebo princezna z pohádky, naprosto dokonalý a krásný tvor bez nejmenší chybičky. Partner nemá být mimořádný, nýbrž normální v tom nejlepším slova smyslu. Nekritické očekávání nám způsobí lítost, zlost, smutek a nezměrné zklamání. M. Plzák na toto téma trefně poznamenává: „Je to stejné, jako když chcete, aby se váš syn stal světovým klavírním vituosem, a pak jste zklamáni na celý život, protože jste nepoznali, že jeho šikovné ruce se hodí na truhlaře, a ne na klavír."

Na závěr naší stručné lekce sice Miroslav Plzák opětovné zdůrazňuje, že by při zprostředkovaném seznamování měl být úzkostlivě dodržen základní postup, sestávající ze tří bodů, a to V pořadí - osloveni, schůzka, milostný projev. Přesto ale připouští, že existuji případy, kdy je vážný vztah zahájen opačně. Stane se, že dva partneři po sobě zatouží sexuálně, a to v každém věku. „Endokrinologie zjistila, že chemické signály, přitahující k sobě jedince opačného pohlaví, existují i u vyšších savců včetně člověka. Dosud byly tyto tzv. feromony známy jen u hmyzu." Stane-li se, že věci vezmou hned na začátku takový opačný spád, netřeba prudérně kroutit hlavou. Nic nebezpečného se neděje, je-li ovšem dodržena řádná antikoncepce.