Jan Vyčítal: Příprava na večer

Jan Vyčítal: Příprava na večer

A né, aby ses zase zmalovala až do němoty!