Jan Vyčítal, Oto Kronrád: Karlova inzerce

Jan Vyčítal, Oto Kronrád: Karlova inzerce

Vidíš, … a dřív se lidi za seznamku styděli!