Jan Vyčítal: Gymnasta

Jan Vyčítal: Gymnasta

Stojka, to nic není. Ale než jsem vás poznal, byl můj život plný kotrmelců!