Jan Vyčítal, Oto Kronrád: Cukřenka

Jan Vyčítal, Oto Kronrád: Cukřenka

Slyšíte? Už i ta cukřenka s námi začala šeptat: cukrůůů, cukrůůů...!