Skriptum grandologie II.

Základní pojmy

mgr-oto-kronradDefinice: Kronrádovo spektrum (Kronrad’s spectrum) je posloupnost šesti nejviditelnějších barev optického spektra, které v letech 1993-2013 přiřadil Mgr. Oto Kronrád šesti obdobím vývoje partnerského vztahu takto: 1. seznamování – odhodlávání (červená), 2. seznamování – výběr partnera (oranžová), 3. seznamování – namlouvání (žlutá), 4. vztah – milenectví (zelená), 5. vztah – partnerství (modrá), 6. vztah – rozpad (fialová).

Hlavní přínos definic Kronrádova spektra, jeho etap a období spočívá v přesném časovém vymezení etap a období vývoje vážného, dlouhodobého partnerského vztahu.

Poslední, šesté (fialové) období Kronrádova spektra již vlastně není období v pravém slova smyslu, které lze zahrnout do „vážného vztahu“. Přestože se například manželé nebo partneři spolu pravidelně setkávají, tak pokud má každý ještě milence, je ve více obdobích najednou. Například s manželkou je například v modrém a s milenkou v zeleném období. A to není možné, protože z pohledu grandologie již neprožívá vážný vztah. Máte-li totiž více vztahů současně, pak ani o jednom z nich nelze říci, že je vážný.

Poznámka: Základy grandologie vytvořil v letech 1993-2013 Mgr. Oto Kronrád. Tehdy jako první přesně definoval její základní pojmy: Kronrádovo spektrum, dvě etapy vývoje dlouhodobého partnerského vztahu (seznamování a vztah), tři období vývoje seznamování (odhodlávání, výběr partnera a namlouvání) a tři období vývoje vztahu (milenectví, partnerství a rozpad).

(c) Oto Kronrád, GRAND® 1995-2015, Deníky VLP (12.3.2016)

Skriptum grandologie I.

Skriptum grandologie I.

mgr-oto-kronradDefinice: Grandologie (grandology) je věda o seznamování a mezilidských vztazích. Zahrnuje v sobě výsledky mnoha vědních oborů (psychologie, psychiatrie, sexuologie, lékařství, sociologie, sociobiologie, etologie, kulturologie, matrimoniologie, atd.), jejichž výsledky prezentuje ve vzájemných souvislostech a přebírá z nich jen jednoznačně dokazatelné výsledky a pravdy. Ostatními se nezabývá.

Definice: Matematizace (mathematization) je proces, který do vznikajících, nových nebo ne zcela rozvinutých vědních oborů vnáší řád. Matematizované vědy (matematika, grandologie), pracují jen tzv. „povolenými objekty“. Těchto objektů je jen velmi malý počet: definice, věta, důkaz a poznámka (která slouží jen k výkladu a lepšímu pochopení ostatních objektů). Matematizace naopak neumožňuje dnes běžné užívání „nepovolených objektů“, jejichž typickým příkladem jsou hypotézy.

Poznámka: V budoucnosti se úplné matematizaci nevyhnou ani již zdánlivě rozvinuté vědní obory (např. psychologie, psychiatrie, sexuologie, lékařství, sociologie, sociobiologie, etologie, kulturologie, matrimoniologie, medicína a další, které se také budou muset oprostit od hypotéz nebo zdánlivých pravd. Není totiž dlouhodobě možné, aby například jeden lékař dostal diplom za práci, ve které tvrdí jak něco léčit, druhý doktorát za to, že to vyvrátí a třetí velký doktorát za to, že objeví, že ani jeden z těch dvou neměl pravdu. A to je bohužel současný stav.

Naopak v současnosti je zřejmě, a to bohužel většinou jen díky statistikám, nejlépe matematizovanou vědou ekonomie. Ale i tak je zde známka pokroku. Je nutné nejprve sestavit definice. Stejně jako celá matematika je vystavěna jen na 13 axiomech (základních definovaných pojmech).

(c) Oto Kronrád, Miroslav Plzák, Petr Šmolka. GRAND® 1995-2015, Deníky VLP (5.3.2016)