Category Archives: 5.2.6. Miroslav Plzák, Oto Kronrád: S kým dál…? Vztah – rozpad

Žárlivost

Vztah - Rozpad Sexuálně erotická žárlivost je přirozený důsledek tří následujících skutečností: Nevěra je jen možný, dokonce častý. Nevěra je jev utajitelný. Důkaz věrnosti neexistuje. Z uvedených důvodů žárlí každý, kdo miluje. Ovšem kultivovaný partner se dokáže s uvedenými fakty vyrovnat, o svých pochybnostech nehovořit a vztah tak nekazit. Kdo se nevyrovná s tím, že…
Read more

Správně tušená nevěra

Vztah - Rozpad Správně tušenou nevěru musíme odlišit od žárlivosti. Žárlivost je neschopnost vyrovnat s tím, že nevěra je možná, takže žárlivec postrádá nejen důkaz, ale i indície (signály, náznaky) nevěry. Správně tušit nevěru znamená, že k nevěře dochází a podváděný partner ji začne správně tušit podle prokazatelných signálů nevěry. Patří mezi ně: náhlý pokles…
Read more

Dynamika nevěry

Vztah - Rozpad Jsme nevěrní proto, že výše sexuální slasti s jedním partnerem klesá a je vyšší s partnerem jiným. Tak to máme zapsáno již ve svých genech. Byla-li samička vyšších savců oplodněna více samci, byla zajištěna kvalitnější reprodukce rodu. To samozřejmě není návodem, jak zplodit nového človíčka lidského rodu! To za prvé, za druhé…
Read more

Manželská nevěra

Vztah - Rozpad Tvrdit, že se nemá psát o nevěře, je totéž jako tvrdit, že se nemá psát o salmonelóze. Nevěra je skutečně pohroma manželství. Ovšem pohroma mající několik zvláštností. Provozuje-li ji jeden z partnerů a pohromou se teprve stává, odhalí-li ji ten druhý. Pro toho, kdo odhalí nevěru druhého, je nevěra jev bolestivý, byť…
Read more

Sobec

Vztah - Rozpad Zní to nadneseně, ale zatím jsem nenašel vztah, včetně manželství, kde by si partneři navzájem nepřipadali jako sobci. "Je to hodný člověk, ale takový malý sobeček". To je nejjemnější tvrzení na téma "sobec". V bdělém vědomí - jakmile se v něčem nevyznám - vznikají bleskově jalové, tak řečeno "prázdné" myšlenky: "Nenapadlo ho…
Read more

Ponorka

Vztah - Rozpad Někdo říká ponorková nemoc, jiný ponorková situace nebo ponorkový vztah a je tím míněno rozhašteření páru, kteří žijí formou uzavřeného soužití. Dnes na přelomu tisíciletí je zřejmé, že ponorková situace má tři zdroje: - dlouhodobým soužitím se pozitivní obsahy a náměty dorozumívání vyčerpávají a pozornost se obrací k nedostatkům - ustavičným dotíráním…
Read more

Vyčítání

Vztah - Rozpad Není možné udržet na únosné úrovni dlouhodobý vážný vztah, pokud si partneři neuvědomí, že vyčítat znamená urychlit rozpad vztahu. Vyčítání totiž nemá dorozumívací řešení. Vyčítám obvykle v případě, že mi partnerka ublížila, že se nějak provinila a já jsem proti tomu bezmocný. Už víme, že žárlivecké vyčítání musí skončit nepřátelsky, protože nařčený…
Read more

Vmetky v dorozumívání

Vztah - Rozpad V každém, kdo není poučen, je zakleto chovat se v rovnoprávném vztahu nerovnoprávně. Zachce se nám poroučet a rozkazovat, kdo je v domě pánem. Ovšem protože je to zakleto jak v ženě, tak v muži, nastane dorozumívací střet, který rychle vyústí do hádky. Tak například výrok muže: "Zakazuji ti stýkat se s…
Read more

Jednostranné manželské usmiřování

Vztah - Rozpad Usmiřování je proces probíhající jak v prostoru "bdělého vědomí", tak v prostoru "chování". Křičet, vyčítat, urážet, jsou slovní projevy chování. Jejich citový doprovod, to jest kvalita nepřátelských emocí, jsou třeba zloba, nenávist nebo naopak lítost. Takto zní popis hádky. Hádka v manželství řešena být musí. To jest k usmíření dojít musí, jinak…
Read more

Druhá manželská vývojová krize

Vztah - Rozpad Je rovněž manželskou krizí danou podmínkami vývoje manželství. V padesátých letech přicházela o něco později, než dnes, protože rozhodujícím faktorem byl odchod dětí z rodiny. Všeobecně se označovala "empty nest", neboli uprázdněným hnízdem. Dnes nastává v době, kdy nejmladšímu dítěti je 13-14 let. Vzniklo jakési přesvědčení, že po pubertě už potomstvu nezáleží…
Read more