Category Archives: 5.2.5. Miroslav Plzák, Oto Kronrád: S kým dál…? Vztah – partnerství

Sňatky s cizinci

Vztah - Partnerství Tento výběr je v současné době řízený pouze skutečností, že cizinci jsou bohatší než naši muži. Ještě jsem se nesetkal s tím, že by si žena vzala za muže chudého cizince. A cizinci si zase vybírají pohledné ženy od nás. Je to zcela přirozené, protože zatímco u žen je směnnou hodnotou krása,…
Read more

Volný čas

Vztah - Partnerství Nakládání s volným časem rodiny je čtvrtou ze složek manželského soužití. Výzkumy rodiny ukázaly, že je nejprospěšnější pro rodinu, má-li každý z manželů svou individuální zálibu a současně, dopracují-li se manželé i k zálibám společným. Realizuje-li každý z partnerů svou individuální zálibu, pak hovoříme o otevřeném soužití, zakazují-li si manželé své individuální…
Read more

Finanční hospodaření rodiny

Vztah - Partnerství Je jednou ze čtyř složek manželského soužití. Je to dohoda o způsobu, jak rozdělit příjmy a vydání rodiny do jejich potřeb. Manželé musí být pružně dohodnuti, jak budou zacházet s příjmy a výdaji na rodinu. Oproti "domácnosti" lze ve finančním hospodaření skrytě podvádět a parazitovat jeden na druhém, především tím, že manželé…
Read more

Péče o dítě a jeho výchova

Vztah - Partnerství "Péče o dítě a jeho výchova" je jednou ze čtyř složek soužití manželů. Zřejmě tou nejvýznamnější, protože nám zajišťuje právě to nejpodstatnější - reprodukcí lidského rodu. Péčí o dítě rozumíme jednak zajištění základních potřeb dítěte, jednak starost o jeho psychické zrání do dospělosti. V pojmu "péče o dítě" je obsaženo zajištění základních…
Read more

Domácnost

Vztah - Partnerství I když základním cílem manželství jsou děti, protože jen skrze ně můžeme jedině zachovat lidský rod, je "domácnost" první podmínkou, abychom mohli manželství realizovat. Domácnost je první ze čtyř základních složek manželského soužití (další složky jsou: péče o dítě, finanční hospodaření rodiny a organizace volného času). Domácnost spočívá v domácích činnostech, a…
Read more

Manželství a rodina

Vztah - Partnerství V dnešní době si můžeme dovolit hovořit o manželství už odborným jazykem, protože rozvoj manželského poradenství umožnil jeho vědecký výzkum. Takže nikoliv z hlediska právního, ale sociálního a psychologického je manželství vztah dvou lidí určený následujícími rozhodujícími proměnnými: manželskou láskou, láskou k dětem, manželským soužitím, manželskou sexualitou a úrovní náladového klimatu. Obohatíme-li…
Read more

Manželská sexualita

Vztah - Partnerství Manželská sexualita se od milenecké sexuality liší v tom nejpodstatnějším bodu sexuality, že totiž manželům oproti milencům nic nestojí v cestě, aby mohli kdykoliv realizovat pohlavní styk. Zaniká hnací motor sexuální aktivity, totiž sexuální touha. Cokoliv mám, nemohu po tom toužit. Navíc je soužitím prolomeno nesčetně intimit a někdejších mileneckých předstírání (vždy…
Read more

Láska manželská

Vztah - Partnerství Manželství oproti milenectví je určeno společným soužitím. Toužit mohu jen po tom, co nemám, co nevlastním. Soužití vytváří postupně během let podmínky pro takzvanou sexuální dekadenci, tedy úpadek, tak přirozený jev každého manželství. Manželská láska se stává postupně spolehlivější pro harmonické soužití, i když se zmenšuje podíl sexuální touhy. Budoucí manželství má…
Read more