Category Archives: 5.2.5. Miroslav Plzák, Oto Kronrád: S kým dál…? Vztah – partnerství

Rozvratné nálady

Vztah - Partnerství Každý den, každou hodinu jsme nějak emočně naladěni. Dlouhodobě převažující emoci vytvářejí náladu. Zhruba se dá říci, zda máme náladu dobrou, špatnou nebo neutrálně kolísavou. V páru vlivem tak zvané ponorkové situace vznikají tři hlavní rozvratné nálady, vylučující možnost, že bychom mohli prožít "skvělý den". Jsou to: nespokojenost, ustaranost, naštvanost (zloba). Je-li…
Read more

Partnerská hádka II.

Vztah - Partnerství Zdůrazňuji, že hovořím výhradně o párové hádce v dlouhodobém partnerském vztahu a tentokrát navíc o hádkách týkajících se společných činností. Mají zásadní význam v dorozumívání partner, protože již krátká schůzka nám položí otázku: "Co budeme dělat, kam půjdeme...?". Zůstaneme u partnerů s dlouhodobým soužitím a vezmeme si na příklad: Půjdeme na Křivoklát…
Read more

Partnerská hádka III.

Vztah - Partnerství Názor je úvaha o čemkoliv, co se nás dvou netýká, například - zda na Moravském poli to jednoduše Přemysl Otakar II. "zoral" a moje partnerka namítne, že se nedalo nic jiného dělat. Naproti tomu je návrh úvaha týkající se uspořádání našeho soužití. Neshodu návrhů nazýváme instrumentální, protože je selháním instrumentální komunikace (vzpomeňte:…
Read more

Partnerská hádka I.

Vztah - Partnerství Hádka je přirozeným důsledkem nezvládnutí rovnoprávnosti v páru. Může být nebezpečím ohrožujícím vztah zejména v případě, že si partneři neuvědomují, kdy je hádka vedena o věci podstatné a kdy nepodstatné. Hádka v rovnoprávném mileneckém i manželském páru, je jak vychází najevo, přirozeným důsledkem nezvládnutí rovnoprávného páru. Hádka začíná neshodou, buď v názoru…
Read more

Provinění ve vážném vztahu III.

Vztah - Partnerství Napadne-li nás že ten druhý se na mně provinil, zkoumám vždy, ve které základní proměnné vztahu to bylo. Minule jsme hovořili o provinění "na lásce" a provinění "na sexualitě". Zbývá nejdůležitější provinění a to "soužití a dorozumívání". Zatímco provinění v lásce a sexualitě jsou ze všech hledisek problematická provinění, jsou provinění v…
Read more

Provinění ve vážném vztahu II.

Vztah - Partnerství Připomeňme si, že vážný vztah je určen třemi proměnnými a jedním regulativem. Láskou milující přibližně po jednom roce známosti znaky lásky manželské, nikoliv milenecké. Soužitím. Nezáleží na formě soužití, kterou jsme zvolili. Sexualitou, to jest vzájemným sexuálním porozuměním až po úplné neporozumění. Dorozumíváním, jež tři výše uvedené proměnné reguluje. Je regulativem manželství…
Read more

Provinění ve vážném vztahu I.

Vztah - Partnerství Minulé "vyčítání" nás přivedlo k nesmírně závažnému problému, totiž provinění ve vztahu. Rád bych každého přesvědčil, že provinění, byť zjevné a prokázané, nesmí vést k lamentujícímu vyčítání. Nic se nevyřeší, jen se vzájemně zprotivíme. Pro řešení viny a trestu má společnost policejního vyšetřovatele, státního zástupce, soudce, obhájce a případně ještě soudního znalce.…
Read more

Hod mincí

Vztah - Partnerství Základní rozlišení manželského dialogu je na instrumentální a neinstrumentální. Instrumentální dialog se nazývá proto instrumentální, protože je instrumentem, nebo-li nástrojem dorozumění o součinnostech manželů. Týká se především toho, jak uspořádat jednotlivé složky soužití (domácnost, péče o dítě, finanční hospodaření rodiny a volný čas). Tento dialog, to jest dialog instrumentální, mezi manželi veden…
Read more

Párové dorozumívání

Vztah - Partnerství Hádat se, kdo má a nemá pravdu, patří k lahodným občerstvením manželského dorozumívání. Slovo "pravda" bylo jednak zneužito, jednak znehodnoceno. Existuje vědecká pravda, pravidvé svědectví a pravdomluvnost. Všechny ostatní "pravdy" jsou filozofické a někdy nejsou ani srozumitelné. Například "žít v pravdě" je často užívaná metafora, která mně toho příliš neříká. Ve vážném…
Read more

Manželský příběh

Vztah - Partnerství Cokoliv se v manželském životě stane, vytváří manželskou událost. Zdrží-li se manželka u kamarádky, manžel na ni čeká a ona se nějak nevěrohodně vymluví, takže se manželé pohádají, došlo k manželské události řešené hádkou. Takovou událost označujeme jako "zápornou". Byla ohrožena stabilita soužití a rozkolísaly se emoce udržující právě onu stabilitu vztahu.…
Read more