Category Archives: 5.2.4. Miroslav Plzák, Oto Kronrád: S kým dál…? Vztah – milenectví

Milenecká sexualita

Vztah - Milenectví Milenecká sexualita se odlišuje od manželské sexuality několika zásadními znaky: - o milenecké sexualitě hovoříme jedině, pokud partneři nežijí v soužití - mileneckou sexualitu určuje milenecká touha po pohlavním styku - teprve někdy od počátku 18. století se milenecká sexualita stala součástí emocí lásky vůbec - v myslích milenců je považována milenecká…
Read more

Snoubenectví

Vztah - Milenectví Před manželstvím mají lidé spolu chodit, tedy mít vážný vztah. Je to připravenost snoubenců na manželství. Oproti živočichům člověk prožívá milenectví jako fascinující období. Ve druhém životním kole, většinou po rozvodu, s odrostlými dětmi, není nutné, aby vážný vztah přešel do manželství. Milenci mohou volit i jiné formy soužití, například žít každý…
Read more

Láska milenecká

Vztah - Milenectví Láska milenecká má být předehrou k lásce manželské. Je určena počáteční fascinací milenců a její velmi podstatnou složkou je sexualita. Lze říci, že je ovládána sexuální touhou a má výrazné, romantické rysy, na nichž se zcela nesporně podílela od počátku 19. století romantická, milostná literatura. Romantický pohled na mileneckou lásku znamená, že…
Read more

Láska romantická

Vztah - Milenectví Je ideální, pokud je láska mezi dvěma lidmi láskou vyrovnanou, to znamená, že mezi nimi existuje přibližně stejná závislost na partnerovi. Pokud tomu tak není, mívám například chuť se setkávat se svým partnerem častěji nebo méně často než on se mnou. V extrémním případě pak nedokáži bez toho druhého vůbec žít. Tento…
Read more

Láska na první pohled

Vztah - Milenectví Samozřejmě, že existuje. Zcela náhle, až děsivě krátce trvá ten okamžik, kdy se dva lidé sobě navzájem zalíbí a hned se chtějí brát. U mladých milenců vybuchuje ustavičně touha se stále setkávat, u dospělých pak spolu spát. Prožije-li někdo lásku na první pohled, rozhodně si nějak obšťastní život. Ale opět to ustavičné…
Read more

Definice lásky

Vztah - Milenectví Láska je stavem lidského vědomí, v němž hrají dominantní roli city (emoce) nad rozumem. Tyto emoce jsou určitého typu (smutek, nadšení, radost,...), mají určitou intenzitu (malá radost, velká radost) a znaménko (plus nebo mínus). Velmi dobře pociťujeme emoce kladné (libé) a ještě intenzivněji emoce záporné (nelibé). Rozumová složka hraje roli především schopností…
Read more